prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski
Dane kontaktowe
Instytut Badań nad Cywilizacjami, pokój RA 107
Terminy konsultacji
poniedziałek – 12-13.30 (pokój 107 lub 137).  
Nota biograficzna

Doktor habilitowany nauk politycznych, specjalność: stosunki międzynarodowe. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał również stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa. Ukończył podyplomowe studia Master of Business Administration na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, studiował również filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej. Specjalista w zakresie politologii i stosunków międzynarodowych, szczególnie w obszarze państw azjatyckich. Habilitację uzyskał w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Uczestnik staży naukowych w National Institute of Modern Languages/Quaid-i-Azam University w Islamabadzie (Republika Islamska Pakistanu, 1989-1990), University College Cork w Irlandii (1993-1994), Clare Hall, Cambridge University (w ramach Wasilewski Scholarship, 2004) oraz International Leadership Program 2006 w Stanach Zjednoczonych, ufundowany przez Departament Stanu USA.
Laureat nagród im. Beaty Pawlak (za teksty publikowane w miesięczniku „Znak” na temat odmiennych kultur i cywilizacji, rok 2004) oraz im. Ks.prof.Józefa Tischnera w 2006 roku (za eseistykę na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować - jak mawiał ks.Tischner- "nieszczęsny dar wolności". Wyróżniony za książkę „O pęknięciu wewnątrz cywilizacji”, będącą jego pracą habilitacyjną).
Przez niemal dziesięć lat organizował i prowadził wyprawy naukowe i kulturowe do krajów Orientu: Indii, Chin, Nepalu, Indonezji, Tajlandii, na Sri Lankę i Filipiny, do Birmy, Kambodży, Wietnamu i Laosu. Współpracował jako komentator polityczny z BBC World Service, TVN 24, TVP, PR. Od 2002 do 2008 roku współautor cyklicznej audycji „Pod wspólnym niebem” emitowanej w Radio Rzeszów. Członek zespołu miesięcznika „Znak”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”.
Autor ponad 50 publikacji, w tym m.in. książek ''Homo mysticus hinduizmu i islamu; Mistyczny ruch bhakti i sufizm'', Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 1998 r., ''Jak modlą się hindusi'', Verbinum, Warszawa 2000 r., ''Wojna światów? O iluzji wartości uniwersalnych'' Znak, Kraków 2002 r., „O pęknięciu wewnątrz cywilizacji”, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2005, „Doskonały smak Orientu”, Znak, Kraków 2006. Autor scenariusza filmu dla TVP „Z innej strony – Iran”, współautor projektu i filmu przygotowanego przez British Council „Multicultural Europe/Wielokulturowa Europa. Dyrektor Instytutu Badań nad Cywilizacjami i profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im.ks.J.Tischnera w Krakowie (od sierpnia 2014) . W latach 2009-2014 ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Indiach (akredytowany w Bangladeszu, Nepalu, na Sri Lance i Malediwach).      

Działalność naukowo-dydaktyczna
Prowadzone przedmioty:
Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego
Komunikacja wielokulturowa
Publikacje
WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI

Pozycje książkowe
1.    Pozycja książkowa: A Kelet Csodalatos Zamata, tłum. N. Kertesz, Budapeszt 2008. - węgierskie wydanie "Doskonały smak Orientu"
2.    Siewierska-Chmaj A., Kłodkowski P., Nepal. Od królestwa do republiki, wyd. WSIiZ, Rzeszów 2008, s. 160,
3.    Kłodkowski Piotr, Marek Agata, Islam: między stereotypem a rzeczywistością, Wyd. Stowarzyszenie Vox Humana, 2006, str. 120, ISBN: 978-83-923207-2-2
4.    Kłodkowski P., Doskonały smak Orientu, ZNAK 2006
5.    Kłodkowski P., O pęknięciu wewnątrz cywilizacji. Ideologiczny spór między modernistami a fundamentalistami w islamie i hinduizmie w XX i na początku XXI wieku, „Dialog”, Warszawa, 2005
6.    Kłodkowski P., Wojna światów? O iluzji wartości uniwersalnych, „Znak”, Kraków, 2002
7.    Kłodkowski P., Jak modlą się hindusi, „Verbinum”, Warszawa, 2000
8.    Kłodkowski P., Homo mysticus hinduizmu i islamu, „Dialog”, Warszawa,1998

Autorstwo rozdziału w monografii w języku angielskim
1.    Kłodkowski P., “Story of the Clashing Images of the Country. The Case of India's Image at Home and in Poland”, [in:] INDIA between Tradition and Modernity, Ed. Joanna Kurczewska, Ishwar Modi, Janusz Mucha, /This volume draws upon articles published in the specjal issue of Polish Sociological Review, Vol 2 (178), 2012. ISBN 978-81-316-0625-4, Polish Sociological Association, 2014. Published by Prem Rawat for Rawat Publications, New Delhi – Jaipur 2014, str. 220-252.
2.    Kłodkowski P., Poland and India: Towards a Strategic Partnership, a Subjective Perspective [in:] India-Poland Relations in the 21st Century: Vistas for Future Cooperation, Ed. V. Sakhuja, D. K Upadhyay, P. Kugiel, ICWA – Indian Council of World Affairs, Sapru House, New Delhi, 2014; The Polish Institute of International Affairs, ISBN: 978-93-82652-64-9, str. 5-18

Autorstwo rozdziału w monografii w języku polskim
1.    Kłodkowski P., O procesie budowania wielowarstwowej tożsamości w globalnym świecie. Przykład Europy i Indii. [w:] A. Rozmus (red), Teraźniejszość totalna. Tezy o współczesności. Profesor Jerzy Chłopecki in memoriam, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Warszawa- Rzeszów 2015, s. 91-112
2.    Kłodkowski P., Krótki traktat o iluzjach i niepokojach politologa-orientalisty na początku XXI wieku (rozdział VII) [w:] Siewierska-Chmaj A., Chłopecki J., Ożóg K., Błąd Ł., Gawroński S., Tułecki M., Kłodkowski P., Przekazy polityki, wyd. Konsorcjum Akademickie WSIiZ, WSE, WSZiA, Kraków-Rzeszów-Zamość 2009, s. 207-227
3.    Kłodkowski P., Tożsamość starego kontynentu i przyszłość projektu europejskiego, D. Pietrzyk-Reeves (red.), Między ideą integracji a pokusą odrzucenia, , Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2007, s. 143-171.

Artykuły w pracach zbiorowych
1.    Kłodkowski P., Liśkiewicz D., Podróż na wschód, czyli między stereotypem a marzeniem [w:] W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, red. M. Kazimierczak, AWF Poznań, Poznań 2008, s. 139 - 147
2.    Kłodkowski P., Dylemat post-oświeceniowy Europy [w:] Poza barierą czasu i przestrzeni. Księga jubileuszowa dla Jerzego Chłopeckiego, red. A. Rozmus, Rzeszów 2007
3.    Kłodkowski P., W labiryncie dialogu między cywilizacjami [w:] Współczesna wieża Babel, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 2003


Artykuły
1.    Kłodkowski P., A Story of the Clashing Images of the Country. The Case of India's Image at Home and in Poland, "Polish Sociological Review", 2012
2.    Kłodkowski P., Kulturowe archetypy w turystyce, Czasopismo elektroniczne www.bistro.edu.pl, 2009-10-14
3.    Kłodkowski P., Między wolnością słowa a świętością symbolu, Czasopismo elektroniczne www.bistro.edu.pl, 2009-04-24
4.    Kłodkowski P., Dylemat Post-oświeceniowej Europy, Czasopismo elektroniczne www.bistro.edu.pl, 2009-04-22
5.    Kłodkowski P., METAFIZYCZNY HOMO VIATOR. Czyli niekończąca się opowieść o podróży, Czasopismo elektroniczne www.bistro.edu.pl, 2009-03-10
6.    Siewierska-Chmaj A., Kłodkowski P., Nowe centrum świata?, „Znak” nr 646, marzec 2009
7.    Kłodkowski P., Islam - magnetyczny puls religii, Czasopismo elektroniczne www.bistro.edu.pl, 2009-02-13
8.    Kłodkowski P., DYLEMAT POST-OŚWIECENIOWEJ EUROPY, Czasopismo elektroniczne www.bistro.edu.pl, 2008-10-17
9.    Kłodkowski P., Polityczny mesjanizm w islamie, „Teologia Polityczna” , 2005
10.    Kłodkowski P., The New Face of the Enemy: On Intracivilizational Rupture, „Pro Memoria”, 2005
11.    Kłodkowski P., Nowy wizerunek wroga (zmodyfikowana wersja wykładu), „Pro Memoria”
12.    Kłodkowski P., Globalny strach Europy (fenomen terroryzmu w tematycznym cyklu „Terroryzm – efekt domina”), „Znak”, 2004
13.    Kłodkowski P., Wersja skrócona wykładu pod tym samym tytułem ukazała się w: „Tygodnik Powszechny”, nr 25, 2003
14.    Kłodkowski P., Globalizacja nienawiści – o pęknięciu wewnątrzcywilizacyjnym i nowym wizerunku wroga (wykład w ramach Uniwersytetu Latającego „Znaku”) „Znak”, 2004
15.    Kłodkowski P., Polityczna misja islamu, „Teologia Polityczna”,2004
16.    Kłodkowski P., Fundamentalism and Democracy – Are They Always Contradictory Terms? – (streszczenie wykładu drukowanego w specjalnie przygotowanej publikacji z okazji światowej konferencji „On the Dialogue among Civilisations”)
17.    Kłodkowski P., Zdrada i herezja – na granicy polityki i teologii islamu, „Teologia Polityczna”, 2003
18.    Kłodkowski P., O iluzji wartości uniwersalnych, „Znak”, 2002
19.    Kłodkowski P., Chrystus a hinduizm, „Ateneum kapłańskie”,2001
20.    Kłodkowski P., Świecka republika czy królestwo Ramy? (powstanie i rozwój ruchu fundamentalizmu w hinduizmie), „Znak” ,1998
21.    Kłodkowski P., Bogu, mistyce i doskonałym państwie (dzieje islamu jako ruchu politycznego w Indiach), „Znak”,1998
22.    Kłodkowski P., Gnoza i wcielenie, „W drodze” (fragmenty dysertacji doktorskiej),1996
23.    Kłodkowski P., On the World of the Peripheral Indo-European Mythology (A Comparative Study) „Afghanica”,1996
24.    Kłodkowski P., Homo mysticus I i II,  „W drodze” (fragmenty dysertacji doktorskiej), 1994

Artykuły popularno – naukowe:
1.    P. Kłodkowski, Islamska wojna domowa, „Tygodnik Powszechny”, nr 4 (3420), 25 stycznia 2015
2.    P. Kłodkowski, Targi strachu [Analiza globalnych zagrożeń w Azji i Europie], „Tygodnik Powszechny”, nr 1 (3417), 4 stycznia 2015
3.    P. Kłodkowski, Nasz człowiek w Azji [abp W. Zaleski (1852-1925), delegat apostolski w Indiach], „Tygodnik Powszechny”, nr 30 (3342), 13 lipca 2013
4.    Artykuł popularno-naukowy: Maharadża Art Deco. [Historia Stefana Norblina w Indiach]. "Tygodnik Powszechny" , nr 18-9 (3277-8), 29.04.2012
5.    Kłodkowski P., Wiatr od Wschodu, „Newsweek” 28.12.2008, s. 52-55
6.    Kłodkowski P., Muzułmański homo oeconomicus, „Ucho igielne” – dodatek tematyczny do „Tygodnika Powszechnego”, 2005
7.    Kłodkowski P., Pragmatyczni krzyżowcy hinduizmu (ideologia hinduizmu a ekonomia – artykuł napisany wspólnie z A. Siewierską-Chmaj), „Ucho igielne” – dodatek tematyczny do „Tygodnika Powszechnego”, 2005
8.    Kłodkowski P., Wierny niewierny (reakcje świata muzułmańskiego po śmierci Jana Pawła II), „Tygodnik Powszechny”, 2005
9.    Kłodkowski P., Atomowy fundamentalizm (sytuacja polityczna współczesnego Pakistanu), „Nowe Państwo”, 2005
10.    Kłodkowski P., Iran – kraj o janusowym obliczu, „Nowe Państwo”, 2005
11.    Kłodkowski P., Islam ściąga chustę (edukacja i polityka w Iranie), „Polityka”, 2005
12.    Kłodkowski P., Ukryte oblicza wiary (mistyczny obraz islamu – sufizm), „Newsweek”,2004
13.    Kłodkowski P., Niedokończone mauzoleum imama (sytuacja polityczna współczesnego Iranu), „Tygodnik Powszechny”, 2003
14.    Kłodkowski P., Przejdziem Eufrat, przejdziem Tygrys... Demokracja: imperium, nad którym słońce nigdy nie zachodzi, „Tygodnik Powszechny”, 2003
15.    Kłodkowski P., Koran naszą konstytucją (fundamentalizm – metafizyczna misja w politycznych szatach), „Newsweek”, 2002
16.    Kłodkowski P., W labiryncie politycznym islamu, „Rzeczpospolita”, 2002
17.    Kłodkowski P., Ewangelia w duchu Orientu; B.Griffith i nowa filozofia inkulturacji Orientu, „Znak”, 2001
18.    Kłodkowski P., Makao – katolicki bastion w Azji „W drodze”, 1999
19.    Kłodkowski P., W poszukiwaniu św.Tomasza dla cywilizacji Orientu „W drodze”, 1999
20.    Kłodkowski P., Religijny węzeł Orientu „W drodze”, 1997
21.    Kłodkowski P., Irlandzki modus vivendi  „W drodze”, 1995
22.    Kłodkowski P., Azjatycki homo religiosus „W drodze”, 1993
23.    Kłodkowski P., W krzywym zwierciadle (islam a Europa) „Spotkania”, 1991

W materiałach konferencyjnych o zasięgu międzynarodowym
1.    Kłodkowski P., „Interfaith Dialogue In the Podkarpackie Province”; Amsterdam, czerwiec 2008 „Interfaith Dialogue”, ASEM (MSZ RP)


Tłumaczenia
1.    Kłodkowski P., Anantanand Rambachan, Hinduizm, „Verbinum”, Warszawa; w: Życie po śmierci w religiach świata (z j. angielskiego na polski oraz objaśnienia terminów)
2.    Kłodkowski P., E.K. Neumaier-Dargyay, Buddyzm; Wielość żywotów – wielość śmierci, podstawowe założenia, „Verbinum”, Warszawa; w: Życie po śmierci w religiach świata  (z j. angielskiego na polski oraz objaśnienia terminów), 2003
3.    Kłodkowski P., Rocznik Tatarów Polskich, t.7, 2001/02
4.    Kłodkowski P., Muhammad Allama Iqbal, Utwory wybrane (tłumaczenie z j. urdu na j.polski),
5.    Kłodkowski P., Spatial Dimension of Social Economic Transformation Processes in Central and Eastern Europe on the Turn of the 20th Century, UMCS Rzeszów (współtłumaczenie z j. polskiego na angielski), 2000

Recenzje
1.    Kłodkowski P., Dżin wypuszczony z butelki (omówienie pozycji G.Sorosa „Kryzys światowego kapitalizmu”) „W drodze”, 2000
2.    Kłodkowski P., Słowo o dialogu (recenzja „Zderzenia cywilizacji” S.Huntingtona) „W drodze”, 1998
3.    Kłodkowski P., Mistrz świadomości (recenzja pozycji A.de Mello) „W drodze”, 1993