Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Mickiewicz
Dane kontaktowe
Katedra Makroekonomii
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

 ul. mjr H. Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

p. 109

tel. 17 866 11 34

E-mail:   tmickiewicz@wsiz.rzeszow.pl

Terminy konsultacji
Prosze kontaktować się przez e-mail.
Nota biograficzna
Prof. Mickiewicz jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Tytuł doktora habilitowanego z zakresu teorii ekonomii otrzymał na UMCS Lublin.
Poza WSiZ jego kolejne akademickie miejsca pracy to KUL, University of California at Davis, University of London, University College London, Aston University.

To
jeden z najczęściej cytowanych polskich ekonomistów (dowiedz się więcej).

Działalność naukowo-dydaktyczna
W roku 2014-2015 Prof. Mickiewicz prowadzi prace licencjackie z zakresu ekonomii i wykład 'Ekonomika Organizacji Przedsiębiorstwa'

Wszystkie materiały do tego wykładu można znaleźć na dysku wspólnym.

Publikacje