Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Mickiewicz
Dane kontaktowe
Katedra Ekonomii
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

 ul. mjr H. Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

p. 109

tel. 17 866 11 34
E-mail:   tmickiewicz@wsiz.rzeszow.plTerminy konsultacji
Proszę kontaktować się przez e-mail.
Nota biograficzna
Prof. Mickiewicz jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Tytuł doktora habilitowanego z zakresu teorii ekonomii otrzymał na UMCS Lublin.
Poza WSiZ jego kolejne akademickie miejsca pracy to KUL, University of California at Davis, University of London, University College London, Aston University.

To
jeden z najczęściej cytowanych polskich ekonomistów (dowiedz się więcej).

Działalność naukowo-dydaktyczna
W roku 2017-2018 Prof. Mickiewicz prowadzi wykłady z przedmiotów 'Mikroekonomia' i 'Ekonomika Organizacji Przedsiębiorstwa'

Wszystkie materiały do tych wykładów można znaleźć na Blackboard.

Publikacje