Prof. dr hab. inż. Waldemar Karwowski
Dane kontaktowe
KA 109, 017 866 15 26 - sekretariat

E mail: wkwsiz@gmail.com

Terminy konsultacji
Konsultację drogą mailową i pod czas przyjazdów lub przez Panią Katerynę Lysenko-Ryba

Nota biograficzna
 Jest specjalistą z zakresu ergonomii, organizacji i zarządzania systemami pracy, inżynierii zarządzania. Pracuje w Department of Industrial Engineering University of Louisville, USA, gdzie jest Dyrektorem Center for Industrial Ergonomics. Profesor Karwowski jest autorem lub współautorem ponad 40 książek, w tym Międzynarodowej Encyklopedii Ergonomii i Zasobów Ludzkich. Jest członkiem: International Ergonomics Association (Sekretarz Generalny 1997-2000, Prezydent 2000-2003), Human Factors and Ergonomics Society, Institute of Industrial Engineers, Ergonomics Society
Działalność naukowo-dydaktyczna
Prowadzone zajęcia z przedmiotów:

Zarządzanie
Kierowanie Zespołami Ludzkimi
Projektowanie procesów
Publikacje

1. Zastosowanie CMS Drupal w tworzeniu systemu zarządzanie wiedzą w produkcji roślinnej, Karwowski Waldemar, Inżynieria Rolnicza 2012, Numer 2 (137), T. 2 S. 97-103.

2. Methods for the design and implementation of knowledge management systems, Karwowski Waldemar, Information systems in management XI / sci. ed. Piotr Jałowiecki, Arkadiusz Orłowski. - Warsaw: WULS Press, 2011. - S. 40-51

3. Karwowski Waldemar, Arkadiusz Orłowski. Wybrane narzędzia i metody zarządzania wiedzą w naukach przyrodniczych. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Nr 57, ss. 81-93, PSZW, Bydgoszcz, 2011.

4. Karwowski, Waldemar. Arkadiusz Orłowski. Strategie tworzenia systemów zarządzania wiedzą. Pomiary Automatyka Kontrola 2011, Vol. 57, nr 11, s. 1384-1387 .

5. Karwowski, Waldemar. Techniki organizacji i porządkowania danych na poziomie semantycznym w naukach przyrodniczych. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Nr 37, ss. 155-163, PSZW, Bydgoszcz, 2011.

6. Karwowski Waldemar. Ontologies and Agricultural Information Management Standards. Information systems in managment VI / sci. ed. Piotr Jałowiecki, Arkadiusz Orłowski. - Warsaw : WULS Press, 2010. - S. 47-56

7. W. Karwowski, A. Orłowski, Perspektywy rozwoju polskiego systemu e-deklaracji, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Nr 26, pp. 75-84, PSZW, Bydgoszcz, 2010. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Nr 27, pp. 172-181, PSZW, Bydgoszcz, 2010.

8. Bolek, Mariusz Karwowski, Waldemar. Risk management as a key element for the success of it projects in the Prince2 methodology Information systems in managment V / sci. ed. Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski. - Warsaw : WULS Press, 2010. - S. 7-16

9. Jabłonowski, Stanisław, Karwowski Waldemar. Integrated management system for universities , Information systems in managment V / sci. ed. Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski. - Warsaw : WULS Press, 2010. - S. 26-35

10. Kwasowiec Włodzimierz, Karwowski Waldemar. Data warehouse design Information systems in managment IV / sci. ed. Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski. - Warsaw : WULS Press, 2010. - S. 40-49

11. Karwowski, Waldemar. Standardy oparte na XML w rolniczych systemach zarządzania wiedzą , Informatyka q przyszłości / red. nauk. Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. - S. 370-379

12. W. Karwowski, A. Orłowski, New trends in the Internet applications. Practical example of Web 2.0 service, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Nr 24, pp. 47-55 , PSZW, Bydgoszcz, 2009.

13. F. Kaczanowski, W. Karwowski, A. Orłowski, Aplikacja do obsługi standardu IFX w technologii .NET, Technologie informacyjne dla społeczeństwa, red. nauk. Witold Chmielarz, Tomasz Parys, Warszawa 2009. - s. 311-326

14. M. Rusek, A. Wróbel, W. Karwowski, A. Orłowski, Development of a XPDL-based workflow engine, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, Nr 4A, pp. 77-81, 2009.

15. R. Budzyński, W. Karwowski, A. Orłowski, User interface implementation in Cocoon technology, in: Information Systems in Management III, Scientific editors: W. Karwowski, A. Orłowski, WULS Press, Warsaw, 2009, str. 7-15.

16. T. Judycki, W. Karwowski, A., Joperis – Software Generator, in: Information Systems in Management III, Scientific editors: W. Karwowski, A. Orłowski, WULS Press, Warsaw, 2009, str. 31-39.

17. P. Mazur, W. Karwowski, A. Orłowski, Utilizing cryptographic tools in PAKD system implementation, in: Information Systems in Management III, Scientific editors: W. Karwowski, A. Orłowski, WULS Press, Warsaw, 2009, str. 57-63.

18. W. Karwowski, A. Orłowski, S. Szmigielski, Zastosowanie Software Factory do tworzenia systemów informatycznych, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Nr 23, pp. 91-99, PSZW, Bydgoszcz, 2009.

19. W. Karwowski, K. Kolski, A. Orłowski, Application for stock investor, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Nr 20, pp. 56-64, PSZW, Bydgoszcz, 2009.

20. W. Karwowski, A. Sawczuk, A. Orłowski, Zarządzanie kontami bankowymi na przykładzie aplikacji wykorzystującej standard OFX, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Nr 18, pp. 86-94, PSZW, Bydgoszcz, 2009.

21. Orłowski A., R. Budzyński, W. Karwowski, University courses scheduling module developed in Cocoon technology, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 17, Nr 4C, pp. 307-311, 2008.

22. E. Zipser, W. Karwowski, A. Orłowski, Frequency domain digital watermarking in Matlab environment, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 17, Nr 4C, pp. 330-334, 2008.

23. W. Karwowski, A. Orłowski, M. Grochowski, Budowa Portalu Internetowego dla Organizacji Studenckiej AIESEC Poznań, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Nr 16, str. 37-46, PSZW, Bydgoszcz, 2008.

24. R. Budzyński, W. Karwowski, A. Orłowski, Module of Management of Student Payment, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Nr 16, str.142-150 , PSZW, Bydgoszcz, 2008.

25. W. Karwowski, A. Orłowski, J. Garbień, Server management tools, in: Information Systems in Management II, Scientific editors: A. Jakubiec, W. Karwowski, A. Orłowski, WULS Press, Warsaw, 2008, str. 53-63.

26. M.Materny, W. Karwowski, UML – applications in business Pragmatic approach, in: Information Systems in Management II, Scientific editors: A. Jakubiec, W. Karwowski, A. Orłowski, WULS Press, Warsaw, 2008, str. 76-87.

27. W. Karwowski, A. Jakubiec, Web site for Scientific Conference, in: Information Systems in Management II, Scientific editors: A. Jakubiec, W. Karwowski, A. Orłowski, WULS Press, Warsaw, 2008, str.41-52 .

28. W. Karwowski, A. Orłowski, Wykorzystanie metodyki ICONIX na przykładzie tworzenia portalu akademickiego, Inżynieria Oprogramowania – od Teorii do Praktyki, Rozdział 34, redakcja naukowa: Z. Huzar, Z. Mazur, WKŁ – Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008, str. 393-401.

29. W. Karwowski, A. Orłowski, Standard ACORD. Przykład implementacji, Informatyka dla Przyszłości, redakcja naukowa: J. Kisielnicki, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2008, str. 291-299.

30. M. Rusek, W. Karwowski, A. Orłowski, Internet dictionary of agricultural terms: a practical example of extreme programming, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Nr 15, pp. 91-97, PSZW, Bydgoszcz, 2008.

31. W. Karwowski, P. Mazur, A. Orłowski, System “PAKD”, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Nr 13, pp. 74-81, PSZW, Bydgoszcz, 2008.

32. W. Karwowski, A. Orłowski, XML and relational data mapping in Business plan application, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Nr 11, pp.80-87, PSZW, Bydgoszcz, 2007.

33. W. Karwowski, A. Orłowski, Business plan application for agribusiness, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Nr 9, pp. 27-33, PSZW, Bydgoszcz, 2007.

34. P.Sulkowski, W. Karwowski, M. Rusek, System napis.pl, Monografia Systemy Informatyczne w Zarządzaniu – I, ss.99-109, redakcja naukowa: A. Orłowski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2007.

35. W. Karwowski, A. Orłowski, Sposoby opisu procesów biznesowych, Monografia Systemy Informatyczne w Zarządzaniu – I, ss.87-98, redakcja naukowa: A. Orłowski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2007.

36. W. Karwowski, A. Orłowski, Format XML dla aplikacji „Biznes plan dla agrobiznesu”, Metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania, redakcja naukowa: B. Hnatkowska, Z. Huzar, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2007, str. 333-342.

37. Z. Binderman, B. Borkowski, A. Jakubiec, W. Karwowski, T. Minkowski, A. Orłowski, M. Rusek, Blended learning na platformie Moodle – doświadczenia z nauczania przedmiotów ekonomicznych i informatycznych, e-edukacja.net, Materiały z III ogólnopolskiej konferencji „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym”, redakcja: M. Dąbrowski, M. Zając, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, 2007, str. 64-74.

38. W. Karwowski, A. Orłowski, M. Rusek, E-dictionary for agribusiness, in E-learning in modern education, edited by A. Orłowski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2007, str. 39-49.

39. M. Rusek, W. Karwowski, A. Orłowski, Zapis kursów Moodle w formacie XML, Monografia Metodologia i technologia e-learningu, redakcja naukowa: A. Orłowski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2007, str. 73-82.

40. W. Karwowski, A. Orłowski, W. Kwasowiec, BPSS – język zarządzania procesów biznesowych, Monografia Informatyka w globalnym świecie, redakcja naukowa: J. Kisielnicki, PJWSTK, Warszawa, 2006, str. 387-393.

41. W. Karwowski, W. Kwasowiec, A. Orłowski, J. Różański, M. Rusek, Techniki i narzędzia eksploracji danych, Monografia Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych - VI, ss.128-138, redakcja naukowa: A. Orłowski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2006.

42. W. Kwasowiec, A. Kwasowiec, W. Karwowski, A. Orłowski, Zasady działania systemów Workflow, Monografia Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych - VI, ss.198-208, redakcja naukowa: A. Orłowski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2006.

43. W. Karwowski, W. Kwasowiec, A. Orłowski, Hurtownie danych jako ważny element systemów zarządzania wiedzą, Monografia Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, redakcja naukowa: M. Adamowicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2005, str. 334-347.

44. T. Minkowski, W. Karwowski, A.Orłowski, Perspektywy rozwoju struktur Społeczeństwa Informacyjnego na obszarach wiejskich i słabo zurbanizowanych Polski, Monografia Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, redakcja naukowa: M. Adamowicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2004, str. 306-318.

45. W. Karwowski, A. Orłowski: Standardy bezpieczeństwa dla usług WWW, Monografia Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych - IV, redakcja naukowa: A. Orłowski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2004, str. 97-110.

46. J. Różański, W. Karwowski, W. Kwasowiec, A. Orłowski, M. Rusek: Droga Hamiltona z użyciem obliczeń molekularnych, Monografia Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych - IV, redakcja naukowa: A. Orłowski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2004, str. 259-266.

47. W. Karwowski, A. Orłowski: Bezpieczeństwo usług www, VIII Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii, Enigma 2004, Warszawa, 2004, str. 319-330. (10-13 maja 2004, redakcja: Ewa Niżnik, Enigma SOI)

48. W. Karwowski, A. Orłowski: Język BPEL4WS narzędziem modelowania procesów biznesowych, Informatyka narzędziem współczesnego zarządzania, PJWSTK Warszawa, 2004.

49. W. Karwowski, A. Orłowski: Technologie internetowe jako stymulator rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w Polsce, Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, Problemy rolnictwa światowego t.XI, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2004, str. 122-132.

50. W. Kwasowiec, W. Karwowski, A. Orłowski, J. Różański, M. Rusek: Implementacja kwerend rozmytych w bazach danych, Monografia Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych - IV, redakcja naukowa: A. Orłowski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2004, str. 136-145.

51. W. Karwowski, A. Orłowski: Rozwój komputerów osobistych i technologii internetowych – szansa dla obszarów wiejskich i słabo zurbanizowanych, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2003, str. 151-163.

52. W. Karwowski, A. Orłowski: Rozwój bankowości internetowej w Polsce - wdrażanie technologii informatycznych i opinie klientów, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 48, str. 143-154, 2003.

53. W. Karwowski: Usługi Web podstawą nowej generacji architektury e-biznesu, Monografia Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych - III, redakcja naukowa: A. Orłowski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2003, str. 82-92.

54. W. Karwowski, A. Orłowski: Nowa generacja usług sieciowych w e-biznesie – wpływ na wybrane techniki marketingowe, Monografia Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-żywnościowego, redakcja naukowa: M. Adamowicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2003, str. 479-491.

55. M. Rusek, J. Różański, W. Karwowski, W. Kwasowiec, A. Orłowski, E-learning na platformie moodle - wstępne doświadczenia z nauczania przedmiotów informatycznych, III Konferencja i Warsztaty Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka, Warszawa, 05-07.06.2003. Magazyn Edukacji Wirtualnej MEWA.

56. W.Z.Karwowski and D. Przeworska-Rolewicz, General boundary value problems for polynomials in right invertible operators, Demonstratio Mathematica, vol.XXV, No1-2 1992, 325-340

57. W.Z.Karwowski and D. Przeworska-Rolewicz, Green operators for linear boundary value problems with a right invertible operator DN, Math.Nachrichten 152 (1991), 21-34

58. Waldemar Karwowski, „A Degenerate boundary value problem for a functional-differential equation”, Demonstratio Mathematica, vol.XVIII, No3 1985, ss.917-925

59. Waldemar Karwowski, „Degenerate two point boundary value problem for functional-differential equation”, Functional-Differential Systems and related topics III – Zielona Góra 1983 ss.133-138