Prof. dr hab. inż. Waldemar Karwowski
Dane kontaktowe
KA 109, 017 866 15 26 - sekretariat

E-mail: wkwsiz@gmail.com

Terminy konsultacji
Konsultacje drogą mailową, podczas przyjazdów (zgodnie z WU), lub przez Panią Katerynę Lysenko-Rybę.

Nota biograficzna
 Jest specjalistą z zakresu ergonomii, organizacji i zarządzania systemami pracy, inżynierii zarządzania. Pracuje w Department of Industrial Engineering University of Louisville, USA, gdzie jest Dyrektorem Center for Industrial Ergonomics. Profesor Karwowski jest autorem lub współautorem ponad 40 książek, w tym Międzynarodowej Encyklopedii Ergonomii i Zasobów Ludzkich. Jest członkiem: International Ergonomics Association (Sekretarz Generalny 1997-2000, Prezydent 2000-2003), Human Factors and Ergonomics Society, Institute of Industrial Engineers, Ergonomics Society
Działalność naukowo-dydaktyczna
Prowadzone zajęcia z przedmiotów:

Zarządzanie
Kierowanie Zespołami Ludzkimi
Projektowanie procesów