Współpraca Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie stworzyła bogatą sieć współpracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Obecnie realizuje kilkadziesiąt międzynarodowych i krajowych projektów. Współpraca obejmuje zarówno jednostki edukacyjne, jak i informatyczne, językowe czy biznesowe. Wszystko po to, by zapewnić jak najwyższe standardy kształcenia.

Współpraca krajowa i zagraniczna WSIiZ z innymi jednostkami naukowymi i biznesowymi jest jednym z filarów sukcesu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.