Współpraca zagraniczna 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na dużą skalę współpracuje z jednostkami naukowymi i biznesowymi na całym świecie.


Na Uczelni funkcjonuje Dział Współpracy z Zagranicą, który zajmuje się nawiązywaniem nowych i utrzymywaniem już pozyskanych kontaktów międzynarodowych.

Obszar działania

  • Koordynacja programu Erasmus+ – wymiana studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej,
  • Rekrutacja studentów z zagranicy na ścieżce anglojęzycznej,
  • Negocjowanie, opracowywanie i nadzór nad realizacją umów lub porozumień o współpracy międzynarodowej,
  • Współpraca z uczelniami i innymi organizacjami zagranicznymi w zakresie wymiany doświadczeń naukowo-dydaktycznych,
  • Planowanie i organizacja wizyt gości i delegacji zagranicznych w Uczelni oraz delegacji przedstawicieli WSIiZ za granicą,
  • Organizowanie i koordynacja programów wymiany dla studentów i pracowników Uczelni i innych partnerów krajowych z instytucjami zagranicznymi,
  • Prowadzenie doradztwa i konsultacji dla studentów WSIiZ w zakresie możliwości kształcenia na uczelniach za granicą oraz studentów zagranicznych w zakresie form i kierunków kształcenia na Uczelni
Dział Współpracy z Zagranicą

Lokalizacja:
Budynek Główny, p.II, pok. RA 207
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Fax:
017 866 13 12

E-mail:
ird@wsiz.rzeszow.pl

Dyrektor:
Anna Dudzińska
tel. 017 866 12 71
e-mail:adudzinska@wsiz.rzeszow.pl

Pracownicy jednostki:
Lidia Lejko - koordynator Programu Erasmus
tel. 017 866 13 06
e-mail: llejko@wsiz.rzeszow.pl 

Sylwia Śnieżek -
koordynator ds. współpracy z zagranicą
tel.: 017 866 12 24
e-mail: ssniezek@wsiz.rzeszow.pl