Wydział Administracji i Nauk Społecznych 

W strukturze wydziału funkcjonują następujące katedry i zakłady:

 • Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 • Katedra Grafiki Komputerowej
 • Samodzielny Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym
 • Katedra Nauk o Administracji
 • Katedra Teorii Prawa i Badań nad Materialnymi Źródłami Prawa
 • Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Katedra Nauk Społecznych
 • Katedra Filologii
 • Katedra Finansów
 • Katedra Ekonomii
 • Katedra Metod Ilościowych i Jakościowych
 • Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
 • Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej
 • Katedra Zarządzania
 • Zakład Komunikacji Marketingowej
Dziekan Wydziału - prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński

Prodziekani Wydziału Administracji i Nauk Społecznych:
 • ds. kierunku Administracja  - dr Katarzyna Kurzępa-Dedo
 • ds. kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - dr Leszek Baran
 • ds. kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - dr Iwona Leonowicz-Bukała
 • ds. kierunku Filologia - dr Roman Wisz
Kształcenie w WSIiZ to gwarancja wysokiego poziomu nauczania

Rankingi:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od lat osiąga czołowe pozycje w ogólnopolskich rankingach. Zaliczana jest do najlepszych uczelni niepublicznych w kraju.

Nowoczesne systemy kształcenia i zarządzania:

WSIiZ stworzyła i korzysta z nowoczesnych systemów, które podnoszą jakość kształcenia, zarządzania, wydajność pracy i sprawiają, że Uczelnia osiąga coraz więcej.