Katedra Biologii Medycznej i Badań Translacyjnych 

Katedra Biologii Medycznej i Badań Translacyjnych została powołana z dniem 1 lipca 2014 roku na mocy Zarządzenia Nr 28/2014 Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2014 roku.


Lokalizacja:
Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ

Kielnarowa 386, 36-020 Tyczyn

p. KM2

Kierownik Katedry:
dr hab. n. med. Lucyna Kapka-Skrzypczak, prof. nadzw., p. KM2
tel. (17) 866 1262
e-mail: lkapka@wsiz.rzeszow.pl

Sekretarz Katedry:
mgr inż. Dominika Furman-Toczek, p. KM2
tel. (17) 866 1415
e-mail: dfurman@wsiz.rzeszow.pl

Pracownicy Katedry:
prof.
dr hab. Marcin Kruszewski
dr hab. n. med. Lucyna Kapka-Skrzypczak, prof. nadzw.
mgr inż. Dominika Furman-Toczek
mgr Martyna Zagórska-Dziok


Działalność dydaktyczna Katedry Biologii Medycznej i Badań Translacyjnych

Pracownicy Katedry Biologii Medycznej i Badań Translacyjnych prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty, m.in.:

-   Podstawy zdrowia publicznego,

-   Elementy zdrowia publicznego,

-   Zdrowie środowiskowe,

-   Ocena środowiskowego ryzyka zdrowotnego,

-   Międzynarodowe problemy zdrowia,

-   Biologia z genetyką,

-   Mikrobiologia,

-   Analiza kosmetyku,

-   Analiza mikrobiologiczna kosmetyku,

-   Biologia medyczna,

-   Genetyka, 

-   Tutorial III,

-   Biochemia,

-   Immunologia z alergologią,

-   Metodologia badań,

-   Proseminarium.