Katedra Fizjoterapii 


Lokalizacja:
Kielnarowa p. KD 201
Telefon:
(17) 866 13 48 - Sekretarz Katedry
(17) 866 15 28 - Kierownik Katedry

Prodziekan ds. Kierunku Fizjoterapia

dr Marlena Krawczyk-Suszek (strona osobista)
tel. (17) 866 15 06
mkrawczyk@wsiz.rzeszow.pl
p. KM 4

Kierownik Katedry:

dr Helena Bartyzel - Lechforowicz (strona osobista)
tel. (17) 866 15 28
hbartyzel@wsiz.rzeszow.pl
p. KD 201

Asystent Prodziekana ds. Kierunku Fizjoterapia
Justyna Materna
tel. (17) 866 12 39
jmaterna@wsiz.rzeszow.pl
p. KM 3

Sekretarz Katedry:
dr Daria Sawaryn  (strona osobista)
tel. (17) 866 13 48
dsawaryn@wsiz.rzeszow.pl
p. KD 201


Koordynator ds. praktyk zawodowych

mgr Weronika Cyganik

tel. (17) 866 13 48
wcyganik@wsiz.rzeszow.pl

p. KD 201

Pracownicy Katedry
informacje o konsultacjach dostępne są na stronach osobistych

dr Bartyzel-Lechforowicz Helena (strona osobista)
hbartyzel@wsiz.rzeszow.pl

prof. dr hab. Dzis Yevhen (strona osobista)
ydzis@wsiz.rzeszow.pl


prof. nadzw. dr hab. Janusz Cwanek
 (strona osobista)

jcwanek@wsiz.rzeszow.pl

 
mgr Marzena Mańdziuk (strona osobista)
mmandziuk@wsiz.rzeszow.pl

mgr Weronika Cyganik (strona osobista)
wcyganik@wsiz.rzeszow.pl
 

dr Lucyna Sitarz (strona osobista)
lsitarz@wsiz.rzeszow.pl

dr n. med. Rafał Sapuła (strona osobista)
rsapula@wsiz.rzeszow.pl

dr Jędrzej Płocki(strona osobista)
jplocki@wsiz.rzeszow.pl

dr Piotr Żmijewski(strona osobista)
pzmijewski@wsiz.rzeszow.pl


Pracownicy współpracujący z Katedrą

prof. nadzw. dr hab. Kleinrok Andrzej
prof. dr hab. Wojciech Sodolski
mgr Michał Idzikowski
mgr Dominik Pikuła
mgr Sylwia Rogowska
mgr Klaudia Latała
mgr Łukasz Szurlej
mgr Dominik Ożóg
mgr Paulina Kret
mgr Ewa Maziarz
mgr Mateusz Kątek
mgr Joanna Domańska
mgr Marcin Jonkisz
mgr Beata Bajek

mgr Magdalena Brzozowska

mgr Mirosław Stawiarski
mgr Katarzyna Sobczak
mgr Agata Kuźniar
mgr Katarzyna Kubicka
mgr Paweł Kubicki
Konsultacje dla studentów- semestr letni

Działalność dydaktyczna Katedry

Pracownicy i współpracownicy Katedry Fizjoterapii prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 • Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu
 • Fizykoterapia
 • Kinezyterapia
 • Patofizjologia ogólna
 • Podstawy kliniczne i fizjoterapia w neurologii
 • Podstawy kliniczne i fizjoterapia w reumatologii
 • Podstawy kliniczne i fizjoterapia w pediatrii
 • Podstawy kliniczna i fizjoterapia w kardiologii
 • Podstawy kliniczne i fizjoterapia w geriatrii
 • Podstawy kliniczne i fizjoterapia w psychiatrii
 • Podstawy kliniczne i fizjoterapia w chirurgii i onkologii
 • Podstawy kliniczne i fizjoterapia w ginekologii i położnictwie
 • Psychoterapia z elementami socjoterapii
 • Masaż leczniczy
 • Zaopatrzenie ortopedyczne
 • Pływanie  z kinezyterapią w środowisku wodnym

Działalność naukowo-badawcza Katedry

Korespondencję należy kierować na adres:
Katedra Fizjoterapii
Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ
Kielnarowa 386A
36-020 Tyczyn

Więcej informacji na stronie Koła Naukowego REHABILITANT.
KIERUNEK FIZJOTERAPIA - OFERTA EDUKACYJNA 2016/2017