Praktyka zawodowa I stopień 

Uwaga!! Opracowany został nowy wzór skierowania na praktyki, poprzednie nie będą już uwzględniane. Jeśli ktoś z Państwa ma zachowaną wcześniejszą wersję, proszę zwrócić uwagę, aby z niej nie korzystać.Program Praktyk zawodowych na studiach I stopnia dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016


III semestr: Praktyka w pracowni fizykoterapii cz. 1- wymiar 40 h
                  Praktyka w pracowni kinezyterapii cz. 1 - wymiar 40 h

IV semestr: Praktyka w pracowni fizykoterapii cz. 2- wymiar 140 h
                  Praktyka w pracowni kinezyterapii cz. 2 - wymiar 140 h

V semestr: Praktyka w pracowni fizykoterapii cz. 3- wymiar 80 h
                  Praktyka w pracowni kinezyterapii cz. 3 - wymiar 80 h

VI semestr: Praktyka kliniczna- wymiar 80 h
                  Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej - wymiar 200 h

VII semestr: Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej- wymiar 120 h
                 
Program Praktyk zawodowych na studiach I stopnia dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017


III semestr: Praktyka w pracowni fizykoterapii cz. 1- wymiar 40 h
                  Praktyka w pracowni kinezyterapii cz. 1 - wymiar 40 h

IV semestr: Praktyka w pracowni fizykoterapii cz. 2- wymiar 150 h
                  Praktyka w pracowni kinezyterapii cz. 2 - wymiar 150 h

V semestr: Praktyka w pracowni fizykoterapii cz. 3- wymiar 90 h
                  Praktyka w pracowni kinezyterapii cz. 3 - wymiar 90 h

VI semestr: Praktyka kliniczna- wymiar 90 h
                  Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej - wymiar 210 h

VII semestr: Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej- wymiar 140 h