Praktyka zawodowa II stopień 

Program Praktyk zawodowych na studiach II stopnia:

I semestr: Praktyka w zakresie diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji cz. 1 – wymiar: 120h

II semestr: Praktyka w zakresie diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji cz. 2 – wymiar: 200h

III semestr: Praktyka w zakresie medycyny fizykalnej i metod specjalnych – wymiar: 280h


PROCEDURA ZALICZENIA DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO NA POCZET PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Komplet dokumentów niezbędnych do zwolnienia z praktyki zawodowej:

1. Podanie do Prodziekana Wydziału Medycznego ds. kierunku Fizjoterapia
2. Zaświadczenie pracodawcy (czynności wykonywane przez Państwa na stanowisku pracy muszą wypełniać efekty kształcenia w ramach praktyki zawodowej)
3. Poświadczenie efektów kształcenia w ramach świadczonej pracy (Pracodawca potwierdza każdy efekt kształcenia oddzielnie wpisując ‘zaliczenie’ w ostatniej z tabel zawartych w formularzu oraz na końcu dokumentu potwierdza wszystko pieczątką i podpisem. UWAGA:  Bez wpisania zaliczenia w ostatniej kolumnie dokument nie jest prawidłowy).


Formularz zaliczenia praktyk zawodowych- 2semestr
Zaświadczenie pracodawcy- 2 semestr