Praktyka zawodowa 

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie praktyk zawodowych na kierunku Fizjoterapia:

Praktyki zawodowe Fizjoterapia I stopień- mgr Weronika Cyganik, KD 201,te. 178661348

Praktyki zawodowe Fizjoterapia II stopień- mgr Urszula Kąkol