Aktualności 

Osoby zakwalifikowane do części ustnej zawodów Olimpiady Geograficznej

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy listę uczniów zakwalifikowanych do części ustnej zawodów okręgowych

WYNIKI OLIMPIADY .pdf


..........................................................................................................................................................

Szanowni Państwo


Poniżej zamieszczamy Informator XLIII Olimpiady Geograficznej - zawody okręgowe 11-12 lutego 2017 roku oraz Rozkład jazdy autobusów w dniach zawodów.

Informator XLIII Olimpiady Geograficznej

Rozkład jazdy autobusów - 11-12.02.2017 r.

Sekretarz Komitetu Okręgowego

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo


Poniżej zamieszczamy listę uczniów zakwalifikowanych do II etapu zawodów okręgowych po uwzględnieniu odwołań

Prokokół Weryfikacyjny - 5.01.2017 r.

Sekretarz Komitetu Okręgowego


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z rozpoczęciem XLIII edycji Olimpiady Geograficznej, zamieszczamy formularz zgłoszeniowy, który szkoły powinny przesłać do właściwych Komitetów Okręgowych.  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2016 r.

 

Formularz należy przesłać w wersji elektronicznej w formacie .xls do właściwego ze względu na lokalizację szkoły Komitetu Okręgowego.

Szczegółowe informacje dotyczące bieżącej edycji Olimpiady Geograficznej są dostępne w Informatorze XLIII OG.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo

Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Rzeszowie zwraca się z prośbą o nadsyłanie zgłoszeń do udziału (wyżej formularz zgłoszeniowy) w XLIII edycji Olimpiady Geograficznej w terminie do 30 września 2016 roku.
Jednocześnie informujemy, że prace konkursowe ocenione przez Komisje Szkolne należy przesłać na adres siedziby Komitetu Okręgowego w Rzeszowie (w formie papierowej) oraz na adres mailowy: rzeszow@olimpiadageograficzna.edu.pl do 15 listopada 2016 roku wraz wypełnionymi Kartami Oceny Pracy, protokołem zbiorczym I etapu oraz zgodami na przewarzanie danych osobowych (decyduje data wpłynięcia pracy do Komitetu). Protokół zbiorczy należy również przesłać w wersji elektronicznej na adres właściwego komitetu okręgowego. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych zostanie umieszczony na stronie internetowej wraz z Kartami Oceny Pracy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------