Komitet Okręgowy w Rzeszowie 

Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej z siedzibą w Rzeszowie

przewodniczący
dr hab. Piotr Gębica, prof. WSIiZ

sekretarz
mgr Sławomir Superson
tel. kom. 510 360 353

e-mail: rzeszow@olimpiadageograficzna.edu.pl

adres:
Katedra Geografii
Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ
Kielnarowa 386A
36-020 Tyczyn