Zawody I stopnia - szkolne 

Zawody I stopnia – szkolne

- do 30 września 2016 r. – przesłanie przez Komisje Szkolne do Komitetów Okręgowych listy uczniów biorących udział w zawodach I stopnia Olimpiady;

- do 31 października 2016 r. – wykonanie przez zawodników prac konkursowych i przekazanie ich Komisjom Szkolnym;

- do 15 listopada 2016 r. – ogłoszenie wyników zawodów I stopnia przez Komisje Szkolne oraz dostarczenie do Komitetu Okręgowego prac (w formie papierowej i elektronicznej) uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia wraz wypełnionymi Kartami Oceny Pracy, protokołem zbiorczym I etapu oraz zgodami na przewarzanie danych osobowych (decyduje data wpłynięcia pracy do Komitetu). Protokół zbiorczy należy również przesłać w wersji elektronicznej na adres właściwego komitetu okręgowego. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych zostanie umieszczony na stronie internetowej wraz z Kartami Oceny Pracy.

Tematy prac:

Miasto i jego związki z otoczeniem - Temat-A.pdf

Znaczenie gleb dla rozwoju wybranej gminy - Temat-B.pdf

Propozycja utworzenia nowego rezerwatu przyrody - Temat-C.pdf

Projekt jednodniowej wycieczki hydrologicznej - Temat-D.pdf