Katedra Kosmetologii 

Lokalizacja:

Kielnarowa 386,
36-020 Tyczyn

budynek KM i KA

Pokoje:

KM 3, KM 4, KA13


HARMONOGRAM DYŻURÓW DLA STUDENTÓW

Harmonogram dyżurów weekendowych dla studentów

HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI DYDAKTYCZNYCH
Harmonogram konsultacji nauczycieli dydaktycznych dla studentów

Prodziekan Wydziału Medycznego ds. Kierunku Kosmetologia:

dr Beata Antosiewicz (strona osobista)

e-mail: bantosiewicz@wsiz.rzeszow.pl

KM 4

Tel. (17) 866 11 01


Asystent  Prodziekana Wydziału Medycznego ds. Kierunku Kosmetologia:

mgr Urszula Kąkol
e-mail: ukakol@wsiz.rzeszow.pl
Pokój KM 3
Tel. (17) 866 12 62

Sekretarz Katedry Kosmetologii
mgr Edyta Szmuc (strona osobista)

e-mail: eszmuc@wsiz.rzeszow.pl

Pokój KA 13

Tel. (17) 866 12 55

 
Kierownik Katedry Kosmetologii:
 

prof. dr hab. Zofia Olszowy (strona osobista)

e-mail: zolszowy@wsiz.rzeszow.pl
Pokój KA 13

Pracownicy Katedry Kosmetologii

          e-mail: msztukowska@wsiz.rzeszow.pl

         e-mail: jbartosinska@wsiz.rzeszow.pl

         e-mail: dchrzanowska@wsiz.rzeszow.pl

e-mail: kagawel@wsiz.rzeszow.pl

         e-mail: afilipowicz@wsiz.rzeszow.pl

          e-mail: zniziol@wsiz.rzeszow.pl

         e-mail: atyczynska@wsiz.rzeszow.pl

 • mgr Joanna Ziarno-Buda

         e-mail: jziarno@wsiz.rzeszow.pl

         e-mail: posika@wsiz.rzeszow.pl

Pracownicy współpracujący z Katedrą Kosmetologii

 • dr hab. Tomasz Wasilewski
 • dr hab. Tomasz Lech
 • dr Jakub Chodorowski
 • dr Paweł Subik
 • lek. med. Anna Rajchel
 • mgr Marta Bielańska
 • mgr Joanna Borowiec
 • mgr Aleksandra Bożek
 • mgr Maria Jarząbek-Waleń
 • mgr Marta Pietrzyk
 • mgr Elżbieta Sadlik
 • mgr Małgorzata Sokół  
 • mgr inż. Bronisław Trala
 • mgr Diana Wajda
 • mgr Viktoriya Yelnytska
 • mgr Aleksandra Ziemba

Działalność dydaktyczna Katedry Kosmetologii

Pracownicy i współpracownicy Katedry Kosmetologii prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty, m.in.:

 • Kosmetologia pielęgnacyjna
 • Kosmetologia upiększająca
 • Dermatologia
 • Medycyna estetyczna
 • Estetyka
 • Chemia kosmetyczna
 • Receptura kosmetyczna
 • Surowce kosmetyczne
 • Farmakologia z toksykologią
 • Immunologia i alergologia

Działalność naukowo-badawcza Katedry Kosmetologii

 Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na następującym zagadnieniu:

 "Ekstrakty roślinne jako innowacyjne, wielofunkcyjne surowce kosmetyczne"

 Do zespołu realizującego projekt należą:

dr Katarzyna Gaweł-Bęben, dr inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska,dr Aleksandra Filipowicz, dr Beata Antosiewicz, mgr inż. Tomasz Bujak, mgr inż. Paweł Osika

Głównym celem planowanych badań jest ocena właściwości pozyskanych z roślin ekstraktów oraz określenie możliwości ich aplikacji w różnych typach kosmetyków. Cele szczegółowe zadania badawczego obejmują m.in. poszukiwanie roślin o unikalnych właściwościach kosmetycznych, opracowanie technologii produkcji ekstraktów roślinnych, ocenę właściwości przeciwutleniających i przeciwzapalnych ekstraktów, określenie wpływu ekstraktów na przeżywalność komórek fibroblastów oraz określenie składu ekstraktów.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań wytypowane zostaną ekstrakty o najkorzystniejszych właściwościach, które aplikowane będą w kosmetykach.


Koła naukowe działające przy Katedrze Kosmetologii

Koło Naukowe CHEMIKOS

opiekun: mgr inż. Paweł Osika

Koło Naukowe "Chemikos" zajmuje się działalnością naukowo-badawczą w dziedzinie szeroko pojętej kosmetologii oraz chemii kosmetyków.

W ramach pracy naszego koła studentki podejmują następujące działania:

•tworzą własne kosmetyki i produkty perfumeryjne
•uczą się metod oceny produktów kosmetycznych i związków aktywnych
•prowadzą badania nad pozyskiwaniem substancji czynnych oraz syntezy związków biologicznie aktywnych
•piszą i publikują prace poglądowe i badawcze
•biorą udział w seminariach i konferencjach kosmetologicznych
•organizują wyjazdy do fabryk i laboratoriów kosmetologicznych
 

Koło Naukowe Kosmetologii Estetycznej PIĘKNO

 opiekun: mgr Edyta Szmuc

Celem działalności Koła Naukowego jest pogłębianie wiedzy i nabywanie umiejętności praktycznych w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej.

Planowana tematyka zajęć:

•omówienie sposobów pozyskiwania fachowej wiedzy z zakresu kosmetologii
•uczestnictwo w kongresach i targach kosmetologicznych (Kraków/Warszawa)
•poznanie środowiska pracy, wyposażenia gabinetów kosmetycznych, nowych trendów w kosmetologii
•prowadzenie dodatkowych zajęć praktycznych pogłębiających wiedzę i umiejętności
•wykorzystywanie techniki (w szczególności IT) w kosmetologii
•prowadzenie warsztatów - ''Jak założyć własny gabinet kosmetyczny?''
 

Planowane efekty:

Poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej; inspiracja do poszukiwania tematów badawczych dla prac dyplomowych studentów kierunku kosmetologia dzięki bliższemu poznaniu środowiska kosmetologicznego – udział w konkursach na najlepszą pracę licencjacką.