Katedra Turystyki i Rekreacji 

Katedra Turystyki i Rekreacji prowadzi działalność naukową oraz dydaktyczną skupioną wokół następujących obszarów: określenie potencjału turystycznego wybranych regionów Polski i świata, uwarunkowania rozwoju turystyki wybranych regionów, ze szczególnym uwzględnieniem Polski Południowo - Wschodniej, tworzenie produktów turystycznych na podstawie lokalnego potencjału turystycznego obszarów wiejskich, oceny atrakcyjności turystycznej szlaków kulturowych, wielkości ruchu turystycznego, regionalnego zróżnicowania zagospodarowania turystycznego w wybranych regionach Polski i świata, rozwoju regionów turystycznych, zarówno w ich przestrzennym jak i funkcjonalnym wymiarze, przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych skutków rozwoju turystyki.


Lokalizacja:
Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ
Kielnarowa pok. KA16
Telefon:
178661289 (Dziekan Wydziału Medycznego)
178661530 (Asystent Dziekana)
178661547 (Kierownik Katedry - pokój wykładowców)

Dziekan Wydziału Medycznego:
pok. KA103
dr Krzysztof Szpara
e-mail: kszpara@wsiz.rzeszow.pl

Asystent Dziekana:
pok. KA103
mgr Marek Gwóźdź
e-mail: mgwozdz@wsiz.rzeszow.pl

Kierownik Katedry:
pok. KA16
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
e-mail: jkrupa@wsiz.rzeszow.pl

Sekretarz Katedry:
mgr Beata Dec
e-mail: bdec@wsiz.rzeszow.pl

Pracownicy Katedry:
- szczegółowe terminy konsultacji pracowników są podane na stronach osobistych;

prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa (strona osobista)
jkrupa@wsiz.rzeszow.pl

dr Jacek Biliński (strona osobista)
jbilinski@wsiz.rzeszow.pl     

dr Daria Sawaryn (strona osobista)
dsawaryn@wsiz.rzeszow.pl 

dr Iwona Tabaczek - Bejster (strona osobista)
itabaczek@wsiz.rzeszow.pl 

mgr Marek Gwóźdź (strona osobista)
mgwozdz@wsiz.rzeszow.pl

mgr Beata Dec (strona osobista)
bdec@wsiz.rzeszow.pl
 
mgr Łukasz Stokłosa (strona osobista)
lstoklosa@wsiz.rzeszow.pl     

mgr Damian Liśkiewicz (strona osobista)
dliskiewicz@wsiz.rzeszow.pl  

mgr Piotr Grabowski (strona osobista)
pgrabowski@wsiz.rzeszow.pl    

mgr Artur Szymański (strona osobista)
aszymanski@wsiz.rzeszow.pl 

mgr Piotr Majcher     
pmajcher@wsiz.rzeszow.pl    

 
Pracownicy współpracujący z Katedrą:

mgr Magdalena Skała  (strona osobista)
mskala@wsiz.rzeszow.pl     

mgr Iryna Bilousova (strona osobista)
ibilousova@wsiz.rzeszow.pl

mgr Marcin Pichura
mpichura@wsiz.rzeszow.pl     

mgr Wojciech Dobrowolski
wdobrowolski@wsiz.rzeszow.pl

mgr Jacek Szalacha
jsalacha@wsiz.rzeszow.pl

ks. Andrzej Cypryś
acyprys@wsiz.rzeszow.pl

Działalność dydaktyczna Katedry:

Lista przedmiotów przypisanych do Katedry Turystyki i Rekreacji:
 • Edukacja prozdrowotna
 • Fizjologia pracy i wypoczynku
 • Formy i gry rekreacyjne
 • Formy turystyki aktywnej
 • Formy i gry rekreacyjne
 • Hipoterapia
 • Obóz letni
 • Obóz specjalistyczny
 • Obóz zimowy
 • Obsługa klienta
 • Odnowa biologiczna z masażem
 • Odnowa biologiczna
 • Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
 • Organizacja ochrony środowiska
 • Pływanie z elementami ratownictwa
 • Podstawy gerontologii
 • Podstawy hipoterapii
 • Podstawy rekreacji
 • Podstawy technologii żywienia
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
 • Rekreacja sport i turystyka integracyjna dla osób niepełnosprawnych
 • Sprzęt do obróbki i przygotowania żywności
 • Tenis ziemny
 • Turystyka a środowisko naturalne
 • Turystyka osób niepełnosprawnych
 • Wychowanie zdrowotne i prom.zdrowia
 • Zarządzanie hotelami i gastronomią
 
Działalność naukowo-badawcza Katedry

Tematy badawcze w Katedrze Turystyki i Rekreacji:
 • Ocena stylu życia oraz preferencji konsumenckich młodzieży w województwie podkarpackim
 • Wstępna ocena uwarunkowań rozwoju enoturystyki w woj. podkarpackim
 • Ocena szans i zagrożeń rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych w woj. podkarpackim
 • Ocena rozwoju i wykorzystania marketingu internetowego w turystyce
 • Dziedzictwo kulinarne jako produkt turystyczny Podkarpacia
 • Wybrane uwarunkowania uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne
 • Jeździectwo w bieszczadzkich ośrodkach turystyki konnej
 • Ocena znajomości regionalnych produktów turystycznych Podkarpacia

Koła naukowe: