Katedra Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych 

Lokalizacja:
Budynek Hali sportowej,
pokój KD 112
Kielnarowa

Telefon:

+48 17 866 1293
+48 17 866 1497

Adres:

Kielnarowa 386, 36-020 Tyczyn

Kierownik Katedry:
Prof.dr hab. n. med. Jan Gmiński
tel.: (17) 866-12-56
e-mail: jgminski@wsiz.rzeszow.pl

Prodziekan ds. kierunków Zdrowie Publiczne i Dietetyka:
dr Zbigniew Kozdronkiewicz
tel.: (17) 866-12-44
e-mail: zkozdronkiewicz@wsiz.rzeszow.pl

Asystent ds. Kierunku Dietetyka:

mgr Dagmara Ćwiertniewicz
tel.: (17) 866-12-93
e-mail: dcwiertniewicz@wsiz.rzeszow.pl

Asystent ds. Kierunku Zdrowie Publiczne:
mgr Blanka Kaszuba (strona osobista)
tel.: (17) 866-14-54
e-mail: bkaszuba@wsiz.rzeszow.pl
 
Sekretarz Katedry:
lic. Jakub Tobiasz 
tel.: (17) 866-14-97
e-mail: jtobiasz@wsiz.rzeszow.pl


Konsultacje pracowników Wydziału Medycznego dla studentów Dietetyki i Zdrowia Publicznego w semestrze zimowym 2017/18:
Pobierz plik z harmonogramem konsultacji

Pracownicy Katedry
terminy konsultacji podano na stronach osobistych
 

prof.dr hab. n.med. Jan Gmiński (strona osobista)
jgminski@wsiz.rzeszow.pl

prof. dr hab. Wojciech Sodolski (strona osobista)
elzbieta@galen.imw.lublin.pl

dr hab. Oleh Pinyazhko (strona osobista)
olehpinyazhko@gmail.com

dr hab. Tomasz Lech
tlech@wsiz.rzeszow.pl

dr Ryszard Palczak (strona osobista)      
rpalczak@wsiz.rzeszow.pl 

dr Zbigniew Kozdronkiewicz (strona osobista)    
zkozdronkiewicz@wsiz.rzeszow.pl

mgr Urszula Binduga (strona osobista)
ubinduga@wsiz.rzeszow.pl

dr Przemysław Szetela (strona osobista)
pszetela@wsiz.rzeszow.pl

dr Konrad Szychowski (strona osobista)
kszychowski@wsiz.rzeszow.pl

dr inż. Barbara Piekło (strona osobista)
bpieklo@wsiz.rzeszow.pl

dr Greta Adamczyk
gadamczyk@wsiz.rzeszow.pl

dr Artur Bijoś
abijos@wsiz.rzeszow.pl

dr Ewa Janeczko
ejaneczko@wsiz.rzeszow.pl

mgr Dagmara Ćwiertniewicz 
dcwiertniewicz@wsiz.rzeszow.pl

mgr Ewa Fatyga
efatyga@wsiz.rzeszow.pl 

mgr Klaudia Bar
kbar@wsiz.rzeszow.pl 

mgr Viktoriya Yelnytsja-Stawarz (strona osobista)
vyelnytska@wsiz.rzeszow.pl

mgr Ilona Kruk
ikruk@wsiz.rzeszow.pl

mgr Maria Góra
mgora@wsiz.rzeszow.pl

mgr Grażyna Kołodziej
gkolodziej@wsiz.rzeszow.pl

mgr Bożena Kołodziej
bkolodziej@wsiz.rzeszow.pl

mgr Marek Laskowski
mlaskowski@wsiz.rzeszow.pl

mgr Mirosław Sosna
msosna@wsiz.rzeszow.pl

mgr Paulina Szady
pszady@wsiz.rzeszow.pl

Damian Pardyak
dpardyak@wsiz.rzeszow.pl

Pracownicy współpracujący z Katedrą
prof. zw. dr hab. Zofia Olszowy (strona osobista)

dr hab. Jan Krupa, prof. nadzw. (strona osobista)
jkrupa@wsiz.rzeszow.pl

dr hab. Lucyna Kapka-Skrzypczak, prof. nadzw. (strona osobista)
lkapka@wsiz.rzeszow.pl

dr inż. Agata Szmulik (strona osobista)
aszmulik@wsiz.rzeszow.pl

dr inż. Izabela Cichocka (strona osobista)
icichocka@wsiz.rzeszow.pl

dr Małgorzata Paszkowska (strona osobista)
mpaszkowska@wsiz.rzeszow.pl

dr Daria Sawaryn (strona osobista)
dsawaryn@wsiz.rzeszow.pl

mgr Ewa Pietrucha
e.pietrucha@wp.pl 

dr Tadeusz Nowosad (strona osobista)   
tadeusznowosad@interia.pl

mgr Sylwia Banaś (strona osobista)
sbanas@wsiz.rzeszow.pl


Działalność dydaktyczna Katedry
Pracownicy Katedry i osoby wspierające Katedrę prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące m.in. następujące przedmioty:
 • Podstawy Zdrowia Publicznego
 • Polityka społeczna i zdrowotna
 • Zabezpieczenie społeczne
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Socjologia zdrowia i medycyny
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Biostatystyka
 • Epidemiologia
 • Nadzór sanitarno – epidemiologiczny
 • Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia
 • Globalne problemy zdrowia
 • Żywienie człowieka
 • Zdrowie środowiskowe

Pracownie naukowe
 • Laboratorium Chromatografii
 • Laboratorium Biochemii, Toksykologii i Genetyki Klinicznej
 • Laboratorium Mikrobiologii i Histologii
 • Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek
 • Laboratorium Immunologii i Alergologii
Działalność naukowo-badawcza Katedry

Główne kierunki badań

 • Epidemologia
 • Wpływ kształcenia medycznego na zachowanie zdrowotne studentów wydziałów medycznych     i pozamedycznych
 • Korzystanie z usług medycznych
 • Systemy ochrony zdrowia
 • Zarządzanie marketingowe w opiece zdrowotnej
 • Finansowanie świadczeń zdrowotnych

Konferencje i seminaria organizowane przez Katedrę


Archiwum
 • II Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "Edukacja w prewencji chorób cywilizacyjnych" 14.04.2014r. Rzeszów
 • I Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "Edukacja w prewencji chorób cywilizacyjnych" 08.04.2014r. Kielnarowa
 • Międzynarodowa Konferencja- Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego 11-13.08. 2008r. Rzeszów
 • I Bieszczadzka Konferencja Ratownictwa Medycznego 15 –17.06.2007 - WZW Jawor
 • Konferencja „Psychospołeczne i medyczne aspekty zachowań agresywnych młodzieży”, zorganizowana przez Katedrę Zdrowia Publicznego i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, 08.12.2006r.