Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) 

Tworzenie przyjaznego środowiska pracy naukowej i transparentnych zasad rekrutacji pracowników naukowych to jeden z celów Komisji Europejskiej. Jednostkom badawczym, które stosują zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych Komisja Europejska przyznaje logo HR Excellence in Research.

WSIiZ aspiruje do grona nowoczesnych uczelni międzynarodowych, zachowujących standardy wypracowane w ramach Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Wydane w 2005 r. zalecenie Komisji w sprawie Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych stanowi od kilku lat punkt odniesienia dla kształtowania polityki personalnej i polityki badań na WSIiZ, w latach (2014-2016) działania te zostały zintensyfikowane w związku z procesem aplikacyjnym o logo HR Excellence in Research. W lipcu 2016 roku została złożona aplikacja do Komisji Europejskiej w celu uzyskania logo HR Excellence in Research. 22 września 2017 roku otrzymaliśmy informację z Komisji Europejskiej o jego przyznaniu.Uzyskanie prawa do używania logo potwierdza, że WSIiZ jest instytucją oferującą naukowcom warunki pracy i rozwoju zgodne z europejskimi standardami.  
Otrzymane logo także zobowiązuje naszą Uczelnię do stałego doskonalenia polityki kadrowej zgodnie z zaleceniami KE. Zgodnie z procedurą, po dwóch latach od momentu uzyskania prawa do używania logo uczelnia przeprowadzi wewnętrzną analizę postępów i efektów  zapisanych w przygotowanej Human Resources Strategy for Researchers, a kolejnym etapem będzie już ocena postępów przeprowadzona przez samych ekspertów Komisji Europejskiej. 

Dowiedz się więcej!