Publikacje pracowników WSIiZ 

Celem polityki naukowej Uczelni jest zmiana nie tylko liczby publikacji, ale przede wszystkim ich struktury. Rośnie liczba publikacji wydawanych w wydawnictwach punktowanych przez MNiSW, spada natomiast liczba tekstów publikowanych w czasopismach lokalnych. Przede wszystkim jednak rośnie liczba artykułów publikowanych w czasopismach wymienionych w części A i C wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a te właśnie czasopisma są uznawane za prestiżowe.

Jest to wynikiem świadomie i celowo prowadzonej przez władze Uczelni polityki preferującej wydawnictwa ważne, prestiżowe i świadczące swą rangą o wysokim poziomie ukazujących się w nich publikacji.


Szczegółowe informacje o ostatnich publikacjach autorstwa pracowników WSIiZ znajdują się w bazie Polska Bibliografia Naukowa.

Publikacje ogółem 2016

Liczba publikacji ogółem

Liczba punktów
z wykazu MNiSW

401

3 597

Czasopisma naukowe

192

2 724

z listy A

44

1 333

z listy B

123

1 051

z listy C

6

75

inne czasopisma zagraniczne

2

10

zamieszczone w uznanej bazie

17

255

Monografie naukowe

144

874

monografia

18

419

rozdział w monografii

118

415

redakcja monografii

8

40

pozostałe publikacje niepunktowane

65

inne czasopismo

39

praca zbiorowa

18

materiały z konferencji międzynarod.

7

materiały konferencji krajowej

1