Publikacje pracowników WSIiZ 

Celem polityki naukowej Uczelni jest zmiana nie tylko liczby publikacji, ale przede wszystkim ich struktury. Rośnie liczba publikacji wydawanych w wydawnictwach punktowanych przez MNiSW, spada natomiast liczba tekstów publikowanych w czasopismach lokalnych. Przede wszystkim jednak rośnie liczba artykułów publikowanych w czasopismach wymienionych w części A i C wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a te właśnie czasopisma są uznawane za prestiżowe.

Jest to wynikiem świadomie i celowo prowadzonej przez władze Uczelni polityki preferującej wydawnictwa ważne, prestiżowe i świadczące swą rangą o wysokim poziomie ukazujących się w nich publikacji.


Szczegółowe informacje o ostatnich publikacjach autorstwa pracowników WSIiZ znajdują się w bazie Polska Bibliografia Naukowa.

Publikacje ogółem 2017

Liczba publikacji ogółem

Liczba punktów
z wykazu MNiSW

280

2657

Czasopisma naukowe

156

2052

z listy A

36

935

z listy B

99

876

z listy C

2

26

inne czasopisma zagraniczne

7

35

zamieszczone w uznanej bazie

12

180

Monografie naukowe

80

605

monografia

10

250

rozdział w monografii

62

312

redakcja monografii

43

pozostałe publikacje niepunktowane

44


inne czasopismo

19


praca zbiorowa

25


materiały z konferencji międzynarod.

0


materiały konferencji krajowej

0