Rozwój kadry naukowej 

Od początku istnienia WSIiZ prowadzi politykę kadrową, której celem jest stabilizacja i rozwój naukowy kadry. Z jednej strony w Uczelni funkcjonuje selektywny system naboru pracowników oraz system oceny jakości ich pracy. Z drugiej strony Uczelnia zapewnia system wspomagania rozwoju naukowego, w ramach którego istnieją: system grantów wewnętrznych, system organizowania i dofinansowania udziału w konferencjach oraz system stypendialny.

Przygotowując prace doktorskie i habilitacyjne asystenci oraz adiunkci mają możliwość skorzystania z urlopu, otrzymują także stypendia doktorskie i habilitacyjne. Uczelnia pokrywa w pełni koszty przewodów doktorskich i habilitacyjnych.

Osoby, które podczas okresu zatrudnienia w WSIiZ uzyskały stopnie naukowe doktora:

2016 r. - Agnieszka Gernand (doktor nauk humanistycznych)
2016 r. - Beata Antosiewicz (doktor nauk medycznych)
2015 r. - Konrad Szychowski (doktor nauk biologicznych)
2015 r. - Joanna Wójcik (doktor nauk ekonomicznych)
2014 r. - Roman Wisz (doktor nauk humanistycznych)
2014 r. - Monika Struck-Peregończyk (doktor nauk społecznych)
2014 r. - Iwona Leonowicz-Bukała (doktor nauk społecznych)
2014 r. - Olga Kurek (doktor nauk społecznych)
2014 r. - Aleksandra Filipowicz (doktor nauk chemicznych)
2013 r. - Katarzyna Gaweł-Bęben (doktor nauk o zdrowiu)
2013 r. - Łukasz Błąd (doktor nauk społecznych)
2013 r. - Leszek Gajecki (doktor nauk technicznych)
2013 r. - Barbara Fryc (doktor nauk technicznych)
2013 r. - Magdalena Żmuda (doktor nauk ekonomicznych)
2012 r. - Anna Martens (doktor nauk humanistycznych)
2011 r. - Tomasz Bartczak (doktor nauk technicznych)
2011 r. - Zofia Matusiewicz (doktor nauk matematycznych)
2011 r. - Robert Pater (doktor nauk ekonomicznych)
2010 r. - Paweł Różycki (doktor nauk technicznych)
2010 r. - Mateusz Stopa (doktor nauk humanistycznych)
 2010 r. - Piotr Betlej (doktor nauk ekonomicznych)
 2010 r. - Anna Lewandowska (doktor nauk ekonomicznych)
 2010 r. - Iwona Pezdan - Śliż (doktor nauk o kulturze fizycznej)
 2010 r. - Maciej Milczanowski (doktor nauk humanistycznych)
 2010 r. - Łukasz Piątek (doktor nauk technicznych)
 2010 r. - Aldona Migała-Warchoł (doktor nauk ekonomicznych)
 2010 r. - Janusz Kolbusz (doktor nauk technicznych)
 2009 r. - Arkadiusz Lewicki (doktor nauk technicznych)
 2009 r. - Teresa Mroczek (doktor nauk technicznych)
 2009 r. - Dorota Gutkowska (doktor nauk medycznych)
 2009 r. - Maksymilian Knap (doktor nauk technicznych)
 2009 r. - Elżbieta Inglot-Brzęk (doktor nauk humanistycznych)
 2009 r. - Barbara Przywara (doktor nauk humanistycznych)
 2008 r. - Patrycja Żegleń (doktor nauk ekonomicznych)
 2008 r. - Leszek Baran (doktor nauk humanistycznych)
 2008 r. - Leszek Puzio (doktor nauk technicznych)
 2008 r. - Jerzy Gruszczyński (doktor nauk prawnych)
 2008 r. - Waldemar Mikluszka (doktor nauk technicznych)
 2008 r. - Mariusz Wrzesień (doktor nauk technicznych)
 2008 r. - Piotr Błajdo (doktor nauk technicznych)
 2008 r. - Wiesław Paja (doktor nauk technicznych)
 2007 r. - Beata Wysokińska (doktor nauk humanistycznych)
 2007 r. - Tomasz Soliński (doktor nauk ekonomicznych)
 2007 r. - Maciej Piotrowski (doktor nauk ekonomicznych)
 2007 r. - Arkadiusz Lisak (doktor nauk matematycznych)
 2007 r. - Katarzyna Kurzępa-Dedo (doktor nauk prawnych)
 2007 r. - Rafał Polak (doktor nauk humanistycznych)
 2007 r. - Tomasz Skica (doktor nauk ekonomicznych)
 2007 r. - Małgorzata Wawrzynkiewicz (doktor nauk ekonomicznych)
 2007 r. - Daria Sawaryn (doktor nauk o kulturze fizycznej)
 2007 r. - Krzysztof Szpara (doktor nauk o ziemi)
 2007 r. - Jacek Strojny (doktor nauk ekonomicznych)
 2006 r. - Krzysztof Pancerz (doktor nauk technicznych)
 2006 r. - Agata Gemzik - Salwach (doktor nauk ekonomicznych)
 2006 r. - Marta Czyżewska (doktor nauk ekonomicznych)
 2006 r. - Andrzej Kiebała (doktor nauk prawnych)
 2006 r. - Tomasz Magoń (doktor nauk medycznych)
 2006 r. - Renata Grzywacz (doktor nauk humanistycznych)
 2006 r. - Anna Miarecka (doktor nauk ekonomicznych)
 2005 r. - Renata Kluska (doktor nauk humanistycznych)
 2005 r. - Izabela Cichocka (doktor nauk ekonomicznych)
 2005 r. - Jacek Rodzinka (doktor nauk ekonomicznych)
 2005 r. - Sławomir Gawroński (doktor nauk humanistycznych)
 2005 r. - Anna Siewierska-Chmaj (doktor nauk humanistycznych)
 2005 r. - Janusz Korniak (doktor nauk technicznych)
 2005 r. - Paweł Przywara (doktor nauk humanistycznych)
 2004 r. - Agata Jurkowska (doktor nauk prawnych)
 2004 r. - Aleksander Hall (doktor nauk humanistycznych)
 2004 r. - Paweł Perz (doktor nauk ekonomicznych)
 2004 r. - Andrzej Rozmus (doktor nauk humanistycznych)
 2003 r. - Grzegorz Wróbel (doktor nauk ekonomicznych)
 2003 r. - Andrzej Cwynar (doktor nauk ekonomicznych)
 2003 r. - Wergiliusz Gołąbek (doktor nauk humanistycznych)
 2003 r. - Marian Krupa (doktor nauk humanistycznych)
 2002 r. - Roman Szostek (doktor nauk technicznych)
 2002 r. - Kamilla Kurczewska (doktor nauk prawnych)
 2002 r. - Mariusz Kraus (doktor nauk humanistycznych)
 2001 r. - Adriana Kaszuba-Perz (doktor nauk ekonomicznych)
 2000 r. - Dariusz Tworzydło (doktor nauk ekonomicznych)Osoby, które podczas okresu zatrudnienia w WSIiZ uzyskały stopnie naukowe doktora habilitowanego:
 

2015 - Lucyna Kapka-Skrzypczak, doktor habilitowany w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna (I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)
2015 - Marian Liwo, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
2015 - Sławomir Gawroński, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego)
2015 - Marcin Szewczyk, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
2014 - Mark Bannatyne, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o mediach (nabycie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki)
2014 - Rafał Matyja, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego)
2014 - Agata Jurkowska-Gomułka, doktor habilitowany nauk prawnych w dyscyplinie prawo (Instytut Nauk Prawnych PAN)
2013 - Helmut Wachowiak, doktor habilitowany nauk ekonomicznych (nabycie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki)
2011 - Andrzej Cwynar,  doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (Wydział Nauk ekonomicznych UW)
2010 - Aleksander Hall,  doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk)
2010 - Krzysztof Kaganek, doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej w zakresie kultury fizycznej (Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Univerzita Komenského v Bratislave)
2010 - Wiesławow Alejziak, doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej w zakresie turystyki (Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie)
2008 - Janusz Starzyk, doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie elektronika (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach)
2007 - Piotr Kłodkowski, doktor habilitowany politologii w zakresie stosunków międzynarodowych (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
2004 - Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w Krakowie)
2001 - Janusz Czekaj, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (Wydział Zarządzania AE w Krakowie)
2000 - Zbigniew Suraj, doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki (Instytut Podstaw Informatyki PAN)

Osoby, które podczas okresu zatrudnienia w WSIiZ uzyskały tytuł profesora:

2014 - Stanisław Kowalkowski, profesor nauk społecznych
2013 - Janusz Starzyk, profesor nauk technicznych

2012 - Waldemar Karwowski
, profesor nauk ekonomicznych
2009 - Halina Zięba-Załucka, profesor nauk prawnych

2007 - Jan Sulmicki,
profesor nauk ekonomicznych
2006 -
Włodzimierz Kurek, profesor nauk o Ziemi
2002 - Krystyna Chojnicka, profesor nauk prawnych
2001 - Zbigniew Zioło, profesor nauk ekonomicznych
2001 - Andrzej Jan Kos, profesor nauk technicznych
1998 - Jerzy Chłopecki, profesor nauk humanistycznych