WIELKIE PYTANIA W NAUCE Cykl „Wielkie pytania w nauce” to nowa inicjatywa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, która ma na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych oraz przyrodniczych. Spotkania organizowane będą w formule otwartych, interdyscyplinarnych wykładów z udziałem niekwestionowanych autorytetów świata nauki.

Jednym z kluczowych celów organizacji cyklu wykładów jest podjęcie próby odpowiedzi na nurtujące problemy dot. egzystencji człowieka, zmian kulturowych, społecznych i filozoficznych oraz zachęcenie słuchaczy do krytycznego myślenia. Chcemy również pokazać, że efekty pracy naukowców są nie tylko tematem do dyskusji dla wąskiego grona specjalistów, ale mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w codziennym życiu, a zaprezentowane w przystępny sposób zagadnienia są zrozumiałe również dla osób niezwiązanych z nauką.

Wykłady mają być również pomocne w zakresie zrozumienia zasad ogólnej metodologii nauk. Warto również podkreślić, że w zamyśle organizatorów jest, aby wykłady - oprócz walorów stricte naukowych i badawczych, miały również walor popularnonaukowy. Dzięki realizacji tego założenia możliwe będzie stworzenie platformy do swobodnej dyskusji oraz przekonanie społeczeństwa, że nauka jest ważna i potrzebna, a jej zagadnienia mogą być w sposób przystępny i fascynujący przedstawiane osobom nie mającym profesjonalnego przygotowania.

W zamyśle organizatorów - realizacja cyklu wykładów „Wielkie pytania w nauce” stanowić ma swego rodzaju opozycję dla niewymagającej intelektualnego wysiłku rozrywki wszechobecnej w mediach. Idąc niejako pod prąd, chcemy wyjść do społeczeństwa z produktem unikalnym, który ze względu na swoją niepowtarzalność, cieszył się do tej pory dużą popularnością.

Zaproszenie słuchaczy do Teatru - instytucji publicznej - której siedziba mieści się w sercu miasta Rzeszowa, ma na celu z jednej strony ośmielić odbiorców do udziału w spotkaniach, z drugiej strony zaś zniwelować istniejący cały czas stereotyp myślenia, iż wszystko co związane jest z nauką i jej osiągnięciami, wiąże się ściśle z uczelnią wyższą i skierowane jest tylko do zamkniętego grona naukowców.

W ramach cyklu, w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, zorganizowane zostały następujące wykłady:

  • w dniu 29 listopada br., wykład pt. „Czy wszechświatem rządzi przypadek?" wygłosił ks. prof. Michał Heller - relacja z wykładu,
  • w dniu 27 lutego 2017 r. odbył się wykład prof. Jerzego Vetulaniego pt. „Dlaczego myślimy i jak mózg prowadzi nas na manowce?”- relacja z wykładu
  • w dniu 3 kwietnia 2017 r., prof. Jerzy Bralczyk  opowiedział „Jak mówić, żeby nas słuchano?” - relacja z wykładu.

Zapraszamy do udziału.