Cyfrowe Laboratorium Językowe 

Laboratorium będzie wykorzystywane do prowadzenia zajęć na kierunku filologia angielska (fonetyka, mówienie i słuchanie, kurs zintegrowany, przekład ustny). W laboratorium będą także prowadzone lektoraty, a szczególnie intensywne kursy językowe (m.in. kursów akademickich).
 
- Podczas kursów przekładu ustnego laboratorium symuluje warunki sali konferencyjnej, dzięki czemu może być wykorzystywane do ćwiczeń związanych z nauką zarówno tłumaczenia konsekutywnego, jak i symultanicznego - podkreśla mgr Anna Popławska zastępca kierownika Studium Języków Obcych WSIiZ.
 
- Uruchomienie nowego laboratorium językowego jest ściśle związane z badaniami prowadzonymi przez pracowników Katedry Anglistyki w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod i środków w glottodydaktyce oraz form organizacji nauczania języków obcych - dodaje.
 
Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu, które powstało w WSIiZ zajęcia w laboratorium usprawniają ćwiczenia np. rozróżniania dźwięków mowy, prawidłowej wymowy i intonacji (fonetykę), rozumienie ze słuchu i wypowiedzi ustne. W planach jest udoskonalenie i rozbudowa tego oprogramowania oraz uzupełnienie go o funkcje pozwalające na symulację kabiny do tłumaczenia symultanicznego czy sali konferencyjnej.

– Zakładamy, że przetestowane i w pełni dopracowane oprogramowanie będzie mogło być wprowadzone na rynek, np. jako oferta dla szkół – podsumowuje Anna Popławska.