Laboratorium Biochemii, Toksykologii i Genetyki Klinicznej 

Laboratorium to jest przeznaczone do wykonywania szerokiego spektrum analiz biochemicznych materiału biologicznego pobranego od pacjentów (krew, surowica, mocz), ekstraktów roślinnych, próbek żywności oraz próbek uzyskanych w doświadczeniach wykorzystujących hodowle komórkowe.

Wyposażone zostało w następujący sprzęt:
Waga analityczna, pH-metr laboratoryjny, mieszadło magnetyczne, dygestorium szczelinowe,  inkubator z wymuszonym obiegiem powietrza,  łaźnia wodna, wytrząsarka, zestaw do elektroforezy białek i elektrotransferu, suszarka laboratoryjna, autoklaw Prestige Medical Classic 12L, system do uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy.

Badania obejmują:
•    przygotowywanie ekstraktów roślinnych do badań
•    badanie zmiatania wolnych rodników i chelatowania jonów
•    przyjmowanie i segregację próbek krwi z ośrodków współpracujących z laboratorium

Kierownik:
prof. dr hab. Jan Gmiński, jgminski@wsiz.rzeszow.pl