Laboratorium Biologii Molekularnej 

Wykorzystanie metod biologii molekularnej daje możliwość poznania mechanizmów odpowiedzialnych za przebieg chorób cywilizacyjnych. Nowoczesne wyposażenie Laboratorium Biologii Molekularnej daje naukowcom możliwość realizacji innowacyjnych badań a studentom umożliwia zdobywanie umiejętności z zakresu wykorzystania technik biologii molekularnej.

Dlaczego jest wyjątkowe?

Laboratorium Biologii Molekularnej jest wyposażone w nowoczesny sprzęt, który umożliwia przeprowadzenie kompleksowych badań na poziomie molekularnym, za pomocą których można scharakteryzować mechanizmy odpowiedzialne za występowanie i przebieg wybranych chorób cywilizacyjnych.

Jakie daje możliwości naukowcom?

W skład laboratorium wchodzi pomieszczenie przeznaczone do izolacji DNA z materiału biologicznego oraz pomieszczenie, w którym przeprowadza się analizę wyizolowanego kwasu nukleinowego. Aparatura znajdująca się w laboratorium umożliwia m. in. analizę polimorfizmów genów, badanie poziomu ekspresji wybranych genów czy wykrywanie mutacji genowych. W ramach współpracy naukowo-badawczej Laboratorium Biologii Molekularnej współpracuje z innymi jednostkami naukowymi min. Z Państwowym Uniwersytetem Medycznym we Lwowie oraz wchodzi w skład Medycznego Konsorcjum Naukowo-Badawczego Polski Wschodniej.  

Jakie daje możliwości studentom?

                Wykorzystując wyposażenie Laboratorium Biologii Molekularnej studenci kierunków: Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia mają możliwość zapoznania się technikami biologii molekularnej min.: izolacją materiału genetycznego oraz jakościową i ilościową jego oceną. Laboratorium Biologii Molekularnej daje możliwość studentom kierunku Dietetyka zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu identyfikacji zagrożeń mikrobiologicznych produktów spożywczych. Ponadto studenci tego kierunku, wykorzystując techniki biologii molekularnej, analizują wpływ substancji obecnych w żywności na poziom ekspresji wybranych genów.

Wyposażenie Laboratorium Biologii Molekularnej:

- termocykler C1000 Touch

- aparat do pomiaru Real – time PCR

- zestaw do dokumentacji żeli Gel Doc EZ System z oprogramowaniem IMAGE LAB TM

- aparat do elektroforezy Wide Mini-Sub Cell GT

- suchy blok grzejny TDB-100

- UView Mini Transilluminator

- spectrofotometr NanoDrop Lite


Kierownik:
prof. dr hab. Jan Gmiński, jgminski@wsiz.rzeszow.pl