Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek 

Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek przeznaczone jest do prowadzenia szerokiego spektrum badań naukowych, wykorzystujących hodowane w warunkach in vitro komórki ssacze, zarówno prawidłowe, jak i pochodzące z rożnego rodzaju tkanek patologicznych. Laboratorium to  posiada status BSL2 według kryteriów Unii Europejskiej i WHO, tzn. musi zapewnić sterylne warunki pracy chroniące zarówno pracownika, jak i materiał biologiczny. Do pracy w Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek upoważnieni są tylko odpowiednio przeszkoleni pracownicy naukowi.

Posłuchaj audycji o laboratorium w Polskim Radiu Rzeszów.

Jakie daje możliwości naukowcom?

Hodowle komórkowe są obecnie jedną z najważniejszych technik powszechnie wykorzystywanych w badaniach biomedycznych. Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek daje możliwość prowadzenia szerokiego spektrum badań nad procesami zachodzącymi zarówno w prawidłowych komórkach i tkankach, jak i w stanach patologicznych.

Potencjał naukowy Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek obejmuje m. in.:
 • badanie procesów fizjologicznych i patologicznych zachodzących w komórkach skóry (fibroblastach, keratynocytach);
 • ocenę wpływu substancji naturalnych lub syntetycznych na komórki skóry, w tym analizy:
  - cytotoksyczności,
  - proliferacji,
  - apoptozy,
  - aktywności metabolicznej,
  - wewnątrzkomórkowego stresu oksydacyjnego,
  - wydzielania cytokin i czynników wzrostu,
  - zdolności migracyjnych,
  - ekspresji oraz aktywności enzymów proteolitycznych;
 • ocenę działania przeciwnowotworowego substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego względem m. in. komórek raka jelita grubego, prostaty, sutka, skóry, języka, płuca i mózgu.
 Wyposażenie:
 • Komora laminarna HF Safe-1200,
 • Inkubator z dozowaniem CO2 Heracell 150i,
 • System zasysający Biovac+,
 • Automatyczny licznik komórek TC10,
 • Mikroskop odwrócony Nikon Eclipse TS100 z kamerą Invenio 5SII,
 • Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem Heraeus Megafuge,
 • Łaźnia wodna,
 • Autoklaw stołowy Medical Prestige 12L,
 • Zamrażarki -20°C oraz -80°C,
 • Dewar LS750 do przechowywania komórek w parach ciekłego azotu.Opiekun laboratorium: 

dr Katarzyna Gaweł-Bęben (kagawel@wsiz.rzeszow.pl)