Laboratorium Immunologii i Alergologii 

W Laboratorium Immunologii i Alergologii prowadzone są analizy biochemiczne oraz immunoenzymatyczne próbek otrzymanych w wyniku doświadczeń prowadzonych na liniach komórkowych lub próbek pochodzących od pacjentów.Jakie daje możliwości naukowcom?

W Laboratorium Immunologii i Alergologii mogą być prowadzone badania oparte m. in. na technikach:
 • ELISA
 • elektroforeza SDS-PAGE
 • Western blot
 • elektroforeza kometkowa.

Jakie daje możliwości studentom?

Laboratorium Immunologii i Alergologii pełni również ważną funkcję dydaktyczną. Z urządzeń będących na wyposażeniu laboratorium korzystają studenci kierunków Kosmetologia, Fizjoterapia oraz Dietetyka podczas praktycznych ćwiczeń z Biochemii, Diagnostyki laboratoryjnej oraz Immunologii z alergologią.

Wyposażenie Laboratorium Immunologii i Alergologii:

 • Wielofunkcyjny czytnik mikropłytek FilterMax F5 (Molecular Devices)
 • Automatyczna płuczka do mikropłytek,
 • Wirówka laboratoryjna Heraeus Pico,
 • Autoklaw stołowy Prestige Medical 12L,
 • System do oczyszczania wody Milli-Q Integral,
 • Waga analityczna,
 • Mieszadła magnetyczne,
 • pH-metr laboratoryjny,
 • Płatkarka do lodu,
 • Termomikser chłodząco-grzejny,
 • Zestaw do elektroforezy SDS-PAGE oraz Western blot (Bio-Rad),
 • Zestaw do elektroforezy kometkowej.
Opiekun laboratorium:

dr Katarzyna Gaweł-Bęben (kagawel@wsiz.rzeszow.pl)