Laboratorium Automatyki i Robotyki 

Dydaktyczne Laboratorium automatyki i robotyki powstało jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu programowania robotów oraz automatyzacji procesów technologicznych

Zajęcia z Programowalnych układów cyfrowych realizowane w KM303 przedstawiają możliwości realizacji układów i systemów cyfrowych przy wykorzystaniu programowalnych układów cyfrowych. Abiturienci kierunku Informatyka uzyskają kompetencje z zakresu narzędzi i metod projektowania układów cyfrowych, implementacji systemów cyfrowych w programowalnych strukturach logicznych oraz umiejętności wykorzystania narzędzi komputerowego wspomagania projektowania przy tworzeniu systemów cyfrowych.

Dydaktyka z Zastosowania informatyki w automatyce i robotyce prowadzona w KM303, pokazuje zasady działania wybranych urządzeń automatyki a także wybranych konstrukcji robotów oraz zależności łączące warstwę sterowania (informatyka) ze sprzętem (aspekty techniczne). Słuchacze kierunku Informatyka realizujący ten przedmiot pozyskają niezbędne umiejętności w zakresie programowania robotów oraz programowalnych sterowników logicznych.
Dlaczego jest wyjątkowe?

Labolatorium wyposażone jest w sprzęt pozwalający na zapoznanie się z technologiami programowania robotów oraz sterowników przemysłowych.

Jakie daje możliwości studentom?

Laboratorium automatyki i robotyki zlokalizowane w KM303 umożliwia zapoznanie się studentów z poszczególnymi rodzajami współczesnych robotów oraz z najnowszymi programowalnymi sterownikami logicznymi. Studenci kierunku Informatyka pozyskają umiejętności potrzebne do obsługi poszczególnych typów robotów oraz pracy z wykorzystaniem programowalnych sterowników logicznych.

Realizując dydaktykę wykorzystującą wyposażenie laboratorium KM303 można prowadzić praktyczne przygotowanie do zawodu automatyka robotyka, inżyniera programowalnych układów cyfrowych oraz informatyka.

 

Wyposażenie

Na wyposażeniu sali KM303 znajdują się następujące pomiarowe urządzenia dydaktyczne, których wykorzystanie i możliwości przedstawiono w odpowiedziach na pytania wcześniejsze:

Opiekun:

mgr inż. R. Korosteński, RKorostenskyi@wsiz.rzeszow.pl