Laboratorium Fizyki, Optoelektroniki i Miernictwa Telekomunikacyjnego - Światłowody, Fizyka 

Jest to laboratorium dydaktyczne składające się z kilku pracowni w których realizowane są zajęcia praktyczne z obszaru fizyki, elektroniki, optoelektroniki i miernictwa telekomunikacyjnego. Studenci mają do dyspozycji kilkanaście stanowisk pozwalających na wykonywanie wielu doświadczeń.


Jakie daje możliwości studentom?

Światłowody
W tym laboratorium kształcą się studenci kierunku Informatyka zarówno I jak i II stopnia. W szczególności zajęcia w tym laboratorium będą prowadzone na specjalności teleinformatyka na przedmiocie Systemy telekomunikacyjne. Ponadto laboratorium jest dostępne dla studentów realizujących prace inżynierskie i magisterskie. Podczas zajęć w tym laboratorium studenci zdobywają umiejętności związane w instalacją infrastruktury kablowej dla sieci LAN oraz łączy WAN. W tym zakresie studenci będą potrafić przygotować przełącznice optyczne do montażu połączeń, wykonywać spawy włókien światłowodowych oraz dokonywać pomiarów linii światłowodowej. Współczesne sieci komputerowe w coraz większym stopniu wykorzystują technologie światłowodowe. Na rynku pracy wzrasta liczba potrzebnych pracowników posiadających umiejętność obsługi spawarki światłowodowej i wykonywania połączeń światłowodów oraz pomiaru tego typu łączy. Dlatego te umiejętności stają się pożądane wśród inżynierów sieci komputerowych.

Laboratorium wyposażone jest w: spawarkę światłowodową FSM18S firmy Fujikura wraz z osprzętem i narzędziami do przygotowania włókien. Zestaw umożliwia przygotowanie kabla światłowodowego po spawania oraz wykonanie spawów. Analizator okablowania DTX-1200 firmy FLUKE wraz z modułem reflektometru. Umożliwia wykonywanie zaawansowanych testów okablowania UTP natomiast w połączeniu z modułem reflektometru służy do pomiarów linii światłowodowych.Fizyka
W laboratorium tym realizowane są zajęcia praktyczne z fizyki. Studenci zdobywają umiejętności związane z poprawnym wykonywaniem pomiarów podstawowych wielkości fizycznych, dyskusji otrzymanych wyników oraz wyznaczaniu błędów pomiarowych. Zyskują także umiejętność przeprowadzania doświadczeń fizycznych. W laboratorium prowadzone są zajęcia praktyczne do przedmiotu podstawowego dla kierunku informatyka jakim jest fizyka. Zajęcia są wprowadzeniem do tematyki miernictwa, które jest następnie rozwijane na innych przedmiotach kierunkowych dając solidne podstawy do zdobywania bardziej specjalistycznej wiedzy z obszaru miernictwa, monitorowania i analizy danych statystycznych.Laboratorium wyposażone jest w typowo dydaktyczne urządzenia i przyrządy pomiarowe w tym m.in. spektrometr optyczny, komputerowy zestaw pomiarowy, ławę optyczną, a także oscyloskopy, zasilacze i generatory. Zgromadzony w laboratorium sprzęt pozwala wykonać kilkanaście interesujących doświadczeń fizycznych m.in. z obszaru optyki, termodynamiki czy elektryczności.

Co oferuje firmom?

Wyposażenie laboratorium pozwala na wykonywanie różnych eksperymentów badawczych z zakresu telekomunikacji, sieci komputerowych i systemów przemysłowych, a w szczególności umożliwia:

  • Analizę mechanizmów gwarantowania wysokiej niezawodności sieci telekomunikacyjnej.
  • Ocenę niezawodności systemów przemysłowych pracujących w trudnych warunkach.
  • Opracowanie i integrację systemów detekcji i pomiarowych w sieciach przewodowych i bezprzewodowych.
Opiekun:
dr inż. Paweł Różycki, prozycki@wsiz.rzeszow.pl