Laboratorium Zdalnej Diagnostyki Medycznej 

Do głównych zadań realizowanych w ramach laboratorium zaliczyć należy:

 • prowadzenie badań w zakresie szeroko rozumianej informatyki medycznej,
 • przybliżanie studentom zagadnień związanych z zastosowaniem w medycynie i służbie zdrowia nowych technologii informatycznych i technik komputerowych,
 • realizacja projektów mających na celu opracowywanie nowych rozwiązań hardwarowo-softwarowych wspomagających działania w obszarze diagnozowania, terapii i rehabilitacji oraz badań naukowych prowadzonych w obszarze medycyny.Jakie daje możliwości naukowcom?

Badania realizowane w Laboratorium Zdalnej Diagnostyki obejmują obszary zainteresowań informatyki medycznej, dziedziny z pogranicza informatyki i nauk medycznych, zajmującej się przetwarzaniem, przechowywaniem, przesyłaniem oraz projektowaniem systemów przetwarzających informacje wykorzystywane w medycynie i opiece zdrowotnej.

Badania realizowane w laboratorium obejmują zagadnienia:

 • projektowania  systemów diagnostyki i terapii/rehabilitacji,
 • akwizycji i eksploracji sygnałów medycznych,
 • przesyłania sygnałów/danych medycznych,
 • opracowywania i oprogramowywania aparatury medycznej,
 • wspomagania działalności badawczej realizowanej w obszarze medycyny.

Realizację badań wspomaga wyposażenie laboratorium zgrupowane w trzech obszarach/stanowiskach badawczych:

 • stanowisko do przechwytywania i eksploracji biosygnałów (EEG, EKG, EMG, GSR, ruchy gałek ocznych itp.),
 • stanowiska do analizy biosygnałów,
 • stanowisko do przesyłania danych medycznych.

Jakie daje możliwości studentom?

Zajęcia w Laboratorium Zdalnej Diagnostyki Medycznej pozwalają zapoznać się studentom z zagadnieniami dotyczącymi zastosowania systemów komputerowych i tele- informatycznych do wspomagania procesu podejmowania decyzji diagnostycznych i terapeutycznych przez lekarzy i terapeutów. Laboratorium pozwala wykształcić u studentów umiejętności z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi systemów akwizycji (w tym systemów pomiarowych), przetwarzania, przesyłania oraz składowania różnego rodzaju danych medycznych.

Laboratorium wspomaga także proces przygotowywania wysoko-wyspecjalizowanej kadry technicznej, wdrażające i utrzymującej nowoczesne technologie teleinformatyczne w szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, centrach medycznych, laboratoriach oraz innych ośrodkach i instytucjach związanych ze służbą zdrowia.


Co oferuje firmom?

W obszarze współpracy z firmami sektora medycznego laboratorium oferuje swoje usług w zakresie ekspertyz sprzętu i aparatury medycznej. W zakresie współpracy z firmami z innych obszarów, laboratorium oferuje usługi w obszarze ergonomii neurokognitywnej, czyli badań poziomu dostosowania środowiska człowieka do jego zdolności poznawczych.  W praktyce usługi te dotyczą badań:

 • użyteczności produktów. Użyteczność ma kluczowe znacznie w przypadku stron internetowych jako podstawowego środka komunikacji marketingowej. Zaprojektowanie tego typu środków na odpowiednim poziomie użyteczności zwiększa skuteczność, realizowanego przy ich pomocy, przekazu marketingowego;
 • poziomu neuroergonomiczności urządzeń. Z uwagi na coraz bardziej złożone interfejsy urządzeń codziennego użytku (ale nie tylko) wynikające z ich coraz większych możliwość funkcjonalnych, poprawne zaprojektowanie interakcji (interfejsu) decyduje o sposobie postrzegania produktu przez użytkownika/klienta. Badania poziomu neuroergonomiczności dotyczą takich kategorii struktur technicznych jak: telefony komórkowe, kokpity samochodów i samolotów, tablice rozdzielcze urządzeń przemysłowych, urządzenia AGD itp. Badania poziomu neuroergonomiczności mogą dotyczyć także struktury środowiska danego stanowisku pracy;  
 • skuteczności reklamy. Celem badań jest podniesienie efektywności przekazu reklamowego poprzez wyboru najbardziej optymalnego wariantu projektowego. Badania te mogą dotyczyć środków reklamy internetowej, reklamy w prasie, reklamy outdoor, spotów wideo itp. 
 • skuteczności informacji publicznej.  Badania mają na celu określenie skuteczności i kierunków ewentualnych modyfikacji systemu oznaczeń, stosowanego do wspomagania realizowanego przez człowieka procesu nawigowania w otaczającym go środowisku.

Wyposażenie

Laboratorium Zdalnej Diagnostyki Medycznej wyposażone jest m. in. w:

 • telemonitor przeznaczony do zdalnego monitorowania parametrów fizjologicznych pacjentów (EKG – przebiegi pracy serca, SpO2 – nieinwazyjny pomiar nasycenia tlenem hemoglobiny we krwi oraz pomiar tętna, temperatura, NIBP – pomiar ciśnienia krwi metodą oscylometryczną). Telemonitor umożliwia przesyłanie przez standardową sieć teleinformatyczną (Internet) podstawowych parametrów fizjologicznych pacjenta do centrali monitoringu;
 • CardioTEL ASPEL – nowoczesny system teleinformatyczny przeznaczony do monitorowania parametrów fizjologicznych pacjenta. System umożliwia odbiór zapisów kardiologicznych zgromadzonych w pamięci urządzenia monitorującego lub rejestratora telefonii analogowej drogą internetową lub poprzez telefonię komórkową;
 • Centralę Perfekt BIS – system prezentacji wizualnej informacji przesyłanych przez monitory przyłóżkowe i telemonitory oraz archiwizacji tych informacji w bazie danych na dysku komputera;
 • Eye-tracker Tobii T60 - urządzenie umożliwiające pomiar pozycji gałek ocznych oraz śledzenie ich ruchu w czasie percepcji bodźca. Przy pomocy urządzenia możliwa jest analiza zachowań użytkowników podczas percepcji bodźca wizualnego.
 • zestawy do przechwytywania biosygnałów (EEG, EKG, EMG, GSR),
 • zestawy do projektowania i testowania systemów pomiarowych: programowalny syntezer częstotliwości, generatory funkcyjne, oscyloskopy, wielofunkcyjne moduły akwizycji danych, oprogramowanie wirtualnego laboratorium systemów pomiarowych (LabView).

Opiekun:
dr Bolesław Jaskuła, bjaskuła@wsiz.rzeszow.pl