Laboratoria badawcze i dydaktyczne 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie posiada laboratoria naukowo-badawcze wyposażone w nowoczesną aparaturę, umożliwiającą  prowadzenie badań na wysokim poziomie. Te innowacyjne obiekty umożliwiają łączenie teorii z praktyką, co na współczesnym rynku pracy oraz w kontaktach nauki z biznesem ma coraz istotniejsze znaczenie.

Z laboratoriów korzystają zarówno pracownicy, jak i studenci. Dzięki nim Uczelnia praktycznie przygotowuje studentów do zawodu, a pracownikom umożliwia prowadzenie badań naukowych.
Laboratoria służą zarówno środowisku akademickiemu, jak i - pośrednio - wszystkim  mieszkańcom regionu.

Najnowocześniejsze laboratoria znajdują się w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej.

Uczelnia posiada obecnie 70 laboratoriów. Do najważniejszych należą:

 1. Laboratorium Zaawansowanych Technologii Sieciowych i Technologii Bezprzewodowych
 2. Laboratorium Analizy i Odzyskiwania Danych
 3. Laboratorium Zdalnej Diagnostyki Medycznej
 4. Laboratorium Fizyki Optoelektroniki i Miernictwa Telekomunikacyjnego
 5. Laboratorium Adaptacji Innowacji Ekonomii w Obiektowych Technologiach Informatycznych
 6. Laboratorium Przetwarzania Dźwięku i Akustyki
 7. Laboratorium Inteligentnych Systemów Informacyjnych
 8. Laboratorium Hodowli Tkanek i Komórek
 9. Laboratorium Immunologii i Alergologii
 10. Laboratorium Chemii Kosmetycznej
 11. Laboratorium Spektrometrii i Spektroskopii
 12. Laboratorium - Mikroskop Konfokalny
 13. Laboratorium Chromatografii
 14. Laboratorium Biochemii, Toksykologii i Genetyki Klinicznej
 15. Laboratorium Biologii Molekularnej
 16. Laboratorium Automatyki i Robotyki
 17. Laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki Cyfrowej
 18. Laboratorium Kosmetologii Pielęgnacyjnej i Upiększającej
 19. Laboratorium Kryminalistyki
 20. Laboratorium Projektowania Sieci Komputerowych i Teleinformatycznych
 21. Laboratorium Technik Nauczania Wspomaganych Nowoczesnymi Technologiami Telekomunikacyjnymi
 22. Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości i Przetwarzania Obrazu
 23. Laboratorium Ergonomii Neurokognitywnej