Projekty naukowo-badawcze 

Działalność naukowo-badawcza, w tym projektowa pracowników WSIiZ realizowana jest głównie w katedrach, zakładach, instytutach i zespołach naukowo-badawczych.

Projekty naukowe finansowane są:

  • ze środków własnych  WSIiZ,

  • z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego MNiSW

  • ze środków 7 PR, NCN, NCBiR i innych.

W przygotowywaniu projektów i ich realizacji pracowników wspierają działy administracyjne Uczelni takie jak: Dział Nauki, Biuro Projektów i Kwestura.

Informacje szczegółowe o harmonogramie konkursów Narodowego Centrum Nauki.
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją najważniejszych informacji o projektach NCN.

Informacje o grantach i stypendiach dla naukowców zebrane w danym miesiącu i uszeregowane wg terminów składania wniosków można znaleźć na stronie Euraxess Polandpraca-granty

Ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych zawarte są w Europejskiej Karcie Naukowca.