Badanie #BezSieci 

Projekt badań eksperymentalnych naukowców z Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ, który rozpoczął się 20 marca 2017 r. Prowadzone badania mają na celu zweryfikowanie tego w jaki sposób osoby w różnym wieku, o różnych zwyczajach medialnych, statusie zawodowym i społecznym oraz o zróżnicowanym wykształceniu radzą sobie w sytuacji odłączenia od Internetu.

Badanie jest wieloetapowe i zakłada dotarcie do różnych grup wiekowych, weryfikując zarówno zwyczaje medialne, jak i reakcje i obserwacje uczestników eksperymentu, związane z odłączeniem się od Internetu na tydzień.