O badaniu 

Inspiracją do organizacji eksperymentu była książka „E-migranci. Pół roku bez internetu, telefonu i telewizji” autorstwa Susan Maushart. Autorka opisywała w niej doświadczenia związane z radykalną decyzją całkowitego odłączenia się od wszystkich mediów wraz z trójką swoich nastoletnich dzieci.

Nasze dotychczasowe doświadczenie dydaktyczne i naukowe skłoniło nas do uzupełnienia tego, co zrobiła Susan Maushart. Chcemy zobaczyć jak tego rodzaju wyzwanie wpływa na wydajność pracy i nauki, ale także na życie osobiste. Być może Internet, który pozwala szybko załatwić wiele spraw, w ostatecznym rozrachunku zbyt często nas rozprasza i „zalewa” zbędnymi informacjami.

Podstawowe pytania badawcze to:

  • Czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu można określić związek między typami konsumpcji mediów, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu, a typami zachowań związanych z odłączeniem od sieci?
  • Czy istnieją różnice w opisie swojego świata przeżyć wewnętrznych i zachowań między osobami różniącymi się płcią, sytuacją rodzinną, sytuacją zawodową i wiekiem?
  • Czy, a jeśli tak to w jakim stopniu uczestnikom badania udaje się zrezygnować z korzystania z Internetu?
  • Jak rezygnacja z korzystania z Internetu wpływa na konsumpcję innych mediów?
  • Jakie wzorce zachowań pojawiają się w sytuacji braku dostępu do Internetu?
  • Jakich funkcjonalności/treści związanych z używaniem Internetu badanym brakuje najbardziej?
  • Czy, a jeśli tak, to jakie pojawiają się syndromy odstawienia związane z brakiem dostępu do Internetu?
  • Jakie są sposoby reakcji otoczenia na fakt odłączenia się od sieci?
  • Jaki jest opis emocji pojawiających  się w okresie braku korzystania z Internetu? 

Pierwszy etap eksperymentu, w którym udział wzięło ponad 120 osób (pracowników naukowych i studentów WSIiZ z kilku kierunków), weryfikował stopień zaangażowania w użytkowanie mediów i ich konsumpcji przez uczestników badania.

Celem drugiego etapu było zweryfikowanie w jakim stopniu osoby biorące udział w eksperymencie potrafią zrezygnować z korzystania z Internetu i jak ten czas zagospodarują, jak sobie poradzą, jakie będą mieć spostrzeżenia, jakie zastosują wzorce radzenia sobie w codzienności bez wsparcia narzędzi związanych z siecią.

Trzeci etap badania zakłada przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z uczestnikami eksperymentu, które dotyczyć będą refleksji, odczuć i wniosków płynących z całego okresu badania oraz spostrzeżeń bezpośrednio po zakończeniu eksperymentu.

Badanie właściwe poprzedził pilotaż przeprowadzony w grudniu 2016 roku wraz z grupą 10 studentów kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. W ramach warsztatów praktycznych „Człowiek w kulturze cyfrowej”.

Każdy z uczestników badania miał za zadanie prowadzenie dziennika obserwacji, stanowiącego pamiętnik opisujący zachowania, emocje, wrażenia z okresu podjętej próby odcięcia od Internetu na 7 dni.

Podobną formułę naukowcy WSIiZ chcą zaproponować słuchaczom Akademii 50+, uczniom szkół średnich oraz najstarszych klas szkoły podstawowej. Ta część eksperymentu ma być realizowana w maju br.

W celu poszukiwania odpowiedzi na pytania badawcze zostanie wykorzystana triangulacja badań, czyli połączenie różnych metod badawczych, które pozwolą na szczegółową analizę obserwowanego zjawiska.