Zespół badawczy 

dr Barbara Przywara
bprzywara@wsiz.rzeszow.pl

Barbara Przywara

Socjolog, adiunkt w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Specjalista ds. metodologii i realizacji badań oraz ewaluacji w wielu projektach. Autorka wielu publikacji naukowych, autorka lub współautorka kilkuset raportów z badań. Naukowo zajmuje się socjologią internetu i nowych mediów. Trener umiejętności miękkich.

dr Iwona Leonowicz-Bukała
ileonowicz@wsiz.rzeszow.pl

Iwona Leonowicz-Bukała

Adiunkt w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Prodziekan WAiNS ds. kierunków Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa oraz Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Badaczka relacji migracje – media w różnych wymiarach, autorka monografii poświęconej współczesnym polskim mediom w Wielkiej Brytanii. Redaktor tematyczny czasopisma „Social Communication. Online Journal”.

dr Anna Martens
amartens@wsiz.rzeszow.pl

Anna Martens

Adiunkt w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Social Communication. Online Journal”, opiekun Koła Naukowego "Nowe Media". Zajmuje się badaniami z zakresu nowych mediów, analizy dyskursu medialnego i konsumpcji mediów.

mgr Oksana Banias
obanias@wsiz.rzeszow.pl

Oksana Banias

Asystent w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, opiekun Koła Naukowego "Nowe Media". Zajmuje się badaniami z zakresu nowych mediów, analizy wizerunku medialnego oraz zakresem nauk o mediach, jako nowej dyscypliny naukowej w Polsce.

mgr Róża Klimczak
rklimczak@wsiz.rzeszow.pl

Róża Klimczak

Asystent w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Sekretarz Katedry, Sekretarz Podkarpackiego Komitetu Olimpiady Wiedzy o Mediach. Aspirująca językoznawczyni, zajmuje się językiem mediów, reklamy, językowymi aspektami brandingu.

mgr Kamil Olechowski
kolechowski@wsiz.rzeszow.pl

Kamil Olechowski

Asystent w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, sekretarz czasopisma „Social Communication. Online Journal”, redaktor naczelny portalu intro.media. W swoich badaniach zajmuje się analizą dyskursu medialnego.