Projekty naukowo-badawcze finansowane z dotacji statutowej 

Na wszystkich wydziałach WSIiZ w latach 2014-2017 realizowane były tematy (projekty) badawcze finansowane w ramach dotacji udzielonej przez MNiSW na podstawową działalność statutową jednostki.

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI i NAUK SPOŁECZNYCH

Tematy realizowane w 2017 roku:

 • Wpływ tzw. nowych mediów na świadomość społeczną,
  Kierownik tematu: prof. dr hab.Tomasz Goban-Klas tgoban-klas@wsiz.rzeszow.pl
 • Regulacje administracyjno-prawne wobec ryzyka,
  Kierownik tematu: dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, dr hab. Grzegorz Skowronek ajurkowska@wsiz.rzeszow.pl
 • Geneza ustaw określających w latach 2015 – 2016 wydatki administracji na cele publiczne
  Kierownik tematu: dr hab. Paweł Chmielnicki pchmielnicki@wsiz.rzeszow.pl
 • Kognitywistyczno-logiczne modelowanie przekonań religijnych
  Kierownik tematu: dr Andrew Schumann aschuman@wsiz.rzeszow.pl
 • Urządzanie akademickiego świata. Model nauczania we współczesnej szkole wyższej w świetle oficjalnych ekspertyz oraz opinii studiującej młodzieży
  Kierownik tematu:dr Andrzej Rozmus arozmus@wsiz.rzeszow.pl
 • Alternatywy w edukacji
  Kierownik tematu:dr Andrzej Rozmus arozmus@wsiz.rzeszow.pl

Tematy realizowane w 2016 roku
Tematy realizowane w 2015 roku
Tematy realizowane w 2014 roku

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

Tematy realizowane w 2017 roku:

 • Wykorzystanie narzędzi statystycznych i informatycznych w analizie i wizualizacji danych,
  Kierownik tematu: dr hab. Marcin Kozak, prof. WSIiZ mkozak@wsiz.rzeszow.pl
 • Pomiar efektów krótko i długookresowych wstrząsów gospodarczych oraz wybranych zmian strukturalnych - Polska na tle świata
  Kierownik tematu: dr Robert Pater rpater@wsiz.rzeszow.pl
 • Ocena efektywności wybranych sektorów gospodarki
  Kierownik tematu: dr Agata Gemzik-Salwach agemzik@wsiz.rzeszow.pl
 • Metody optymalizacji i doskonalenia procesów w łańcuchu dostaw oraz analiza ich uwarunkowań informacyjnych
  Kierownik tematu: prof. dr hab. Waldemar Karwowski gwrobel@wsiz.rzeszow.pl

Tematy realizowane w 2016 roku:
Tematy realizowane w 2015 roku:
Tematy realizowane w 2014 roku:


WYDZIAŁ MEDYCZNY

Tematy realizowane w 2017 roku:

 • Bezpieczne w stosowaniu kosmetyki zawierające surowce pochodzenia naturalnego
  Kierownik tematu: dr Zofia Nizioł-Łukaszewska zniziol@wsiz.rzeszow.pl
 • Nowe substancje roślinne w profilaktyce i terapii nowotworów
  Kierownik tematu: dr Katarzyna Gaweł-Bęben kagawel@wsiz.rzeszow.pl
 • Badania współczesnych trendów gospodarki turystycznej w Polsce i  Europie
  Kierownik tematu: dr hab. inż. Jan Krupa jkrupa@wsiz.rzeszow.pl
 • Cytotoksyczne i immunomodulacyjne właściwości tiazolidenodionów oraz kannabinoidów
  Kierownik tematu: prof. zw. dr hab. n. med. Jan Gmiński jgminski@wsiz.rzeszow.pl

Tematy realizowane w 2016 roku:
Tematy realizowane w 2015 roku:
Tematy realizowane w 2014 roku:

 
WYDZIAŁ INFORMATYKI STOSOWANEJ

Tematy realizowane w 2017 roku:

 • Zaawansowane techniki sztucznej inteligencji w systemach przetwarzania i analizy obrazów oraz w eksploracji danych niekompletnych i sprzecznych
  Kierownik tematu: prof. Z. Hippe zhippe@wsiz.rzeszow.pl
 • Opracowanie efektywnych mechanizmów percepcyjnych robota wykorzystujących uczenie motywowane oraz pamięć asocjacyjna
  Kierownik tematu: prof. dr hab. Janusz Starzyk jstarzyk@wsiz.rzeszow.pl

Tematy realizowane w 2016 roku:
Tematy realizowane w 2015 roku:
Tematy realizowane w 2014 roku: