Projekty naukowo-badawcze finansowane z dotacji statutowej 

Na wszystkich wydziałach WSIiZ w latach 2014-2016 realizowane były tematy (projekty) badawcze finansowane w ramach dotacji udzielonej przez MNiSW na podstawową działalność statutową jednostki.

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI i NAUK SPOŁECZNYCH

Tematy realizowane w 2016 roku:

 • Regulacje administracyjno-prawne wobec ryzyka,
  Kierownik tematu: dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, dr hab. Grzegorz Skowronek ajurkowska@wsiz.rzeszow.pl
 • Wymiana elit. Badania nad zmianami elity politycznej 2014-2015
  Kierownik tematu: dr hab. Rafał Matyja rmatyja@wsiz.rzeszow.pl
 • Geneza ustaw określających w latach 2015 – 2016 wydatki administracji na cele publiczne
  Kierownik tematu: dr hab. Paweł Chmielnicki pchmielnicki@wsiz.rzeszow.pl
 • Dialog społeczny i dynamika wartości społecznych
  Kierownik tematu: prof. dr hab. Jan Woleński
 • Logiczne i kognitywne aspekty systemów naukowych i światopoglądowych
  Kierownik tematu: prof. dr hab. Jan Woleński

Tematy realizowane w 2015 roku
Tematy realizowane w 2014 roku

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

Tematy realizowane w 2016 roku:

 • Wykorzystanie narzędzi statystycznych i informatycznych w analizie i wizualizacji danych,
  Kierownik tematu: dr hab. Marcin Kozak, prof. WSIiZ mkozak@wsiz.rzeszow.pl
 • Pomiar efektów krótko i długookresowych wstrząsów gospodarczych oraz wybranych zmian strukturalnych - Polska na tle świata
  Kierownik tematu: dr Robert Pater rpater@wsiz.rzeszow.pl
 • Determinanty rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości gospodarek świata
  Kierownik tematu: dr Tomasz Skica tskica@wsiz.rzeszow.pl
 • Metody optymalizacji i doskonalenia procesów w łańcuchu dostaw oraz analiza ich uwarunkowań informacyjnych
  Kierownik tematu: prof. dr hab. Waldemar Karwowski gwrobel@wsiz.rzeszow.pl

Tematy realizowane w 2015 roku:
Tematy realizowane w 2014 roku:

WYDZIAŁ MEDYCZNY

Tematy realizowane w 2016 roku:

 • Bezpieczne w stosowaniu kosmetyki zawierające surowce pochodzenia naturalnego
  Kierownik tematu: dr Zofia Nizioł-Łukaszewska zniziol@wsiz.rzeszow.pl
 • Rola peptydów elastynopochodnych w patogenezie chorób cywilizacyjnych
  Kierownik tematu: prof. zw. dr hab. n. med. Jan Gmiński jgminski@wsiz.rzeszow.pl
 • Udział chloropyrifosu w indukcji stanu zapalnego oraz stymulacji proliferacji komórek tłuszczowych na modelu komórkowym 3T3-L1
  Kierownik tematu: dr hab. Lucyna Kapka-Skrzypczak lkapka@wsiz.rzeszow.pl
 • Badania współczesnych trendów gospodarki turystycznej w Polsce i  Europie
  Kierownik tematu: dr hab. inż. Jan Krupa jkrupa@wsiz.rzeszow.pl
 • Cytotoksyczne i immunomodulacyjne właściwości tiazolidenodionów oraz kannabinoidów
  Kierownik tematu: prof. zw. dr hab. n. med. Jan Gmiński jgminski@wsiz.rzeszow.pl

Tematy realizowane w 2015 roku:
Tematy realizowane w 2014 roku:

 
WYDZIAŁ INFORMATYKI STOSOWANEJ

Tematy realizowane w 2016 roku:

 • Zaawansowane techniki sztucznej inteligencji w systemach przetwarzania i analizy obrazów oraz w eksploracji danych niekompletnych i sprzecznych
  Kierownik tematu: prof. Z. Hippe zhippe@wsiz.rzeszow.pl
 • Opracowanie efektywnych mechanizmów percepcyjnych robota wykorzystujących uczenie motywowane oraz pamięć asocjacyjna
  Kierownik tematu: prof. dr hab. Janusz Starzyk jstarzyk@wsiz.rzeszow.pl

Tematy realizowane w 2015 roku:
Tematy realizowane w 2014 roku: