Nowe kompetencje - lepszy start 

Nowe kompetencje – lepszy start – praktycznie przygotuj się do swojej kariery zawodowej.

Projekt „Nowe kompetencje – lepszy start”, realizowany jest przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w warsztatach i stażach zapraszamy studentów dwóch ostatnich semestrów studiów I oraz II stopnia z kierunków:

  • Ekonomia
  • Finanse i Rachunkowość
  • Turystyka i Rekreacja  

Uczestnicy projektu biorą udział w interesujących warsztatach kompetencyjnych, których koszty (także koszty uzyskania certyfikatów zewnętrznych)  w całości pokrywamy w ramach projektu.

Warsztaty kompetencyjne obejmują:
 
1. Trening interpersonalny
2. Analitykę Biznesową
3. Systemy Rezerwacji i Dystrybucji w Turystyce (warsztaty dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja)
4. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do analizy danych
5. Symulację biznesową – podejmowanie decyzji w firmie

Ponadto, dla 60 osób czekają płatne 3 miesięczne staże, realizowane na terenie Polski.
Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie: http://nowekompetencje.wsiz.rzeszow.pl/