Postaw na rozwój 

Postaw na rozwój – weź udział w warsztatach kompetencyjnych i płatnych stażach.  

Zapraszamy osoby studiujące w WSIiZ na dwóch ostatnich semestrach studiów I oraz II stopnia, kierunków takich jak:

  • Administracja
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Bezpieczeństwo Wewnętrzne  
  • Filologia Angielska

do udziału w projekcie „POSTAW NA ROZWÓJ”, realizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie biorą udział w interesujących warsztatach kompetencyjnych zakończonych pozyskaniem certyfikatów. Udział w warsztatach jest NIEODPŁATNY -  koszty uzyskania certyfikatów pokrywamy w całości ze środków projektu.


Warsztaty kompetencyjne obejmują:

1. Trening interpersonalny
2. Moduł zawodowy (warsztaty realizowane dla poszczególnych kierunków studiów):
  • TELC Business English – dla studentów Filologii angielskiej
  • LCCI Business English: - kurs dla studentów kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Ochrona osób oraz obiektów wymagających ochrony – szkolenie dla studentów z kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne
  • Szkolenia dla studentów kierunku Administracja: eDOK, Praktyczne prowadzenie postępowań administracyjnych, Elektronizacja prawa – funkcjonalności edytora aktów prawnych XML

3. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do analizy danych
4. Symulacja biznesowa – podejmowanie decyzji w firmie

Ponadto dla 45 uczestników projektu czekają płatne staże.

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie http://postawnarozwoj.wsiz.rzeszow.pl/