Kontakt 

DZIAŁ PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH:

Adres: ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
tel. (+48) 17 860 57 50
fax: (+48) 17 866 12 22
email: oferta@wsiz.rzeszow.pl


ZESPÓŁ DZIAŁU PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH:

Marcin Leszczyński
Dyrektor ds. Projektów Strategicznych
tel. (+48) 17 866 14 16
email: mleszczynski@wsiz.rzeszow.pl

Agnieszka Chytła
Kierownik Działu Projektów Strategicznych
tel. (+48) 17 866 14 68
email: achytla@wsiz.rzeszow.pl    
 
Ewelina Woźniak
tel. (+48) 17 860 57 50
email: ewozniak@wsiz.rzeszow.pl