Doradztwo - projekty UE 

Oferta:

  •     Analiza potencjalnych źródeł finansowania
  •     Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu
  •     Przygotowanie studium wykonalności lub biznes planu
  •     Zarządzanie projektem
  •     Rozliczenie dotacji
  •     Ewaluacja projektu
  •     Szkolenia otwarte oraz zamknięte

 
Przykładowe realizacje:

  •     Dla Partners in Progress Sp. z o.o. przygotowaliśmy wniosek na wdrożenie programu wspierającego społeczną odpowiedzialność biznesu. Projekt został już zrealizowany.
  •     Dla Availo Sp. z o.o. przygotowaliśmy wniosek na wdrożenie innowacyjnego narzędzia realizacji usługi prawnej. Projekt otrzymał rekomendację do dofinansowania.
  •     Dla kilkunastu firm, m.in.: Nowy Styl, Inglot, Baltic Wood, przygotowaliśmy wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w konsorcjach naukowo-przemysłowych w programach Demonstrator+, PO Innowacyjna Gospodarka oraz RPO Województwa Podkarpackiego.