Procesy i struktury zarządzania 

Oferta:

  •     Projektowanie i optymalizacja procesów zarządczych
  •     Projektowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych i logistycznych
  •     Projektowanie i optymalizacja systemu i struktury zarządzania
  •     Szkolenia otwarte oraz zamknięte


Przykładowe realizacje:


  •     Dla firmy produkcyjnej z województwa podkarpackiego przeprowadziliśmy analizę istniejących procesów produkcyjnych. Na podstawie analizy został opracowany model koncepcyjny, a także diagram OFD (Object Flow Diagram). Budowa komputerowego modelu symulowanego obszaru (procesów, systemu) przyczyniła się do optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa i minimalizacji kosztów.
  •     Dla firmy produkcyjnej z województwa podkarpackiego został zaprojektowany model eksperymentów w zakresie uruchomienia nowych technologii produkcji. Przeprowadzanie eksperymentów i badań na modelu programowym pozwoliło ocenić opłacalności planowanej inwestycji w nową technologię.
  •     Dla firmy produkcyjnej z województwa podkarpackiego opracowaliśmy model, który zawierał propozycję rozkładu stanowisk roboczych oraz maszyn i urządzeń w nowo projektowanej hali produkcyjnej inwestora (przedsiębiorcy). Model ten został opracowany przy użyciu specjalistycznego oprogramowania do analizy symulacyjnej procesów w celu optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa i minimalizacji kosztów.