Wdrożenia IT 

Oferta:

 •     Projektowanie oraz integracja systemów informatycznych
 •     Sieci komputerowe LAN (sprzęt, okablowanie)
 •     Wirtualizacja zasobów IT
 •     Systemy Telefonii IP
 •     Wdrożenia usługi katalogowej
 •     Systemy Backupu i archiwizacji danych
 •     Audyt bezpieczeństwa
 •     Instalacja, konfiguracja i optymalizacja systemów bazodanowych
 •     Wirtualna Przymierzalnia
 •     Elektroniczny System Informacyjny
 •     Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
 •     Kioski Informacyjne
 •     System Zajętości Stanowisk

 
Przykładowe realizacje:

 •     Dla Autocentrum zrealizowaliśmy projekt „Automatyzacja procesów związanych ze sprzedażą i gospodarka magazynową realizowanych we współpracy z Peugeot i Citroen”. Usługa polegała na dostawie sprzętu i oprogramowania, wirtualizacji serwerów, instalacji systemów i baz danych, projekcie i wdrożeniu systemu backupu, integracji systemów do obsługi dealerskiej i systemu ERP.
 •     Dla MM Capital Group zrealizowaliśmy projekt „Integracja systemu informatycznego Wnioskodawcy i Partnerów w celu stworzenia zintegrowanego systemu rezerwacji pojazdów”. Usługa polegała na analizie systemu i projekcie platformy informatycznej ze elementami przetwarzania rozproszonego, podpisu elektronicznego i EDI.
 •     Dla WSK PZL Rzeszów – w ramach współpracy trwającej od 2009 roku - realizujemy prace programistyczne, Platformę E-learningową, Szkolenia SQL Server, BI, Platformę HelpDesk.
 •     Dla PZL Mielec – w ramach współpracy trwającej od 2009 roku realizujemy prace programistyczne, System Świadczeń Socjalnych, Platformę HelpDesk, audyty bezpieczeństwa.