Doradztwo - projekty UE 

Oferta:

  •     Analiza potencjalnych źródeł finansowania
  •     Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu
  •     Przygotowanie studium wykonalności lub biznes planu
  •     Zarządzanie projektem
  •     Rozliczenie dotacji
  •     Ewaluacja projektu

 
Przykładowe realizacje:

  •     Dla Gminy Kolbuszowa przygotowaliśmy wniosek i studium wykonalności na rozbudowę kanalizacji. Projekt został złożony w ramach PO Infrastruktura i Środowisko i otrzymał dofinansowanie.
  •     Na zlecenie Szpitala MSW w Rzeszowie zarządzaliśmy projektem inwestycyjnym. Projekt o wartości ok. 5 mln zł polegał na rozbudowie wyposażenia i aparatury medycznej szpitala. Realizacja zakończyła się sukcesem.
  •     Dla gmin uzdrowiskowych z woj. podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego przygotowaliśmy wniosek na powołanie klastra Zdrowie i Turystyka Perły Polski Wschodniej. W ramach projektu koordynowanego przez WSIiZ powstał ponadregionalny klaster angażujący samorządy gminne z terenu trzech województw, na terenie których funkcjonują popularne uzdrowiska.