Strategie, Programy i Analizy 

Oferta:

 •     Strategia rozwoju JST, obszarów funkcjonalnych
 •     Strategia rozwoju sportu, turystyki
 •     Strategia rozwiązywania problemów społecznych
 •     Lokalny Program Rewitalizacji
 •     Analiza atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej
 •     Diagnoza problemów społecznych
 •     Analiza rynku pracy, sektora edukacji
 •     Ewaluacja strategii i programów

 
Przykładowe realizacje:

 •     Dla Powiatu Przeworskiego opracowaliśmy „Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 •     Dla Miasta Rzeszowa opracowaliśmy „Strategię Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do 2020 roku”. Celem dokumentu jest rozwój sportu i jego popularyzacja wśród mieszkańców Rzeszowa.
 •     Dla Powiatu Leskiego, na zlecenie Bieszczadzkiego Forum Europejskiego w Lesku, opracowaliśmy trzy ekspertyzy:„Polityka społeczna oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Powiecie Leskim”, „Edukacja i wychowanie w Powiecie Leskim”, „Rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość w Powiecie Leskim”.
 •     Dla Miasta Krosna oraz Gminy Chorkówka, Gminy Jedlicze, Gminy Korczyna, Gminy Krościenko Wyżne, Gminy Miejsce Piastowe, Gminy Wojaszówka opracowaliśmy „Strategię Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.