Dla młodych pracowników nauki 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  prowadzi konsekwentną politykę budowania silnych zespołów naukowo – badawczych. Z tej przyczyny szukamy  młodych pracowników naukowych  (tj. osób, które nie ukończyły 35 roku życia) z ambicjami i predyspozycjami naukowymi w następujących obszarach i/lub dziedzinach i/lub specjalnościach:

•    informatyka
•    matematyka
•    grafika komputerowa (i inne sztuki projektowe)
•    nauki o zdrowiu i nauki medyczne (w tym osoby z dorobkiem w dziedzinie fizjoterapii i dermatologii)
•    nauki chemiczne i biologiczne 
•    logistyka 
•    językoznawstwo i literaturoznawstwo (w zakresie filologii angielskiej) 
•    ekonomia i nauki o zarządzaniu, 
•    nauki o administracji
•    nauki o mediach

Wymagania wobec absolwentów:
•    wykształcenie wyższe
•    potwierdzenie aktywności naukowej w trakcie studiów
•    chęć rozwoju naukowego i dydaktycznego
•    dobra znajomość języka angielskiego
•    dodatkowe kwalifikacje takie jak studia podyplomowe, kursy
•    komunikatywność, wysoka kultura osobista
•    zaangażowanie i inicjatywa
•    odporność na stres

Wymagania wobec pozostałych kandydatów:
•    wykształcenie wyższe, mile widziane doświadczenie zdobyte w renomowanych zagranicznych jednostkach naukowych lub we współpracy z nimi
•    dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (za ostatnie dwa lata  -  co najmniej 3 publikacje)
•    chęć rozwoju naukowego i dydaktycznego
•    dobra znajomość języka angielskiego
•    dodatkowe kwalifikacje takie jak studia podyplomowe, kursy
•    komunikatywność, wysoka kultura osobista
•    zaangażowanie i inicjatywa
•    odporność na stres

Oferujemy:
•    zatrudnienie wyłącznie na I etat
•    finansowanie badań z dotacji statutowej,
•    możliwość pracy z wykorzystaniem profesjonalnych i nowoczesnych laboratoriów naukowo-badawczych,
•    obsługę administracyjną, prawną i finansową projektów naukowo-badawczych i innych.

Aby docenić szczególnie aktywnych pracowników w obszarze naukowo-badawczym, w Uczelni wprowadzono system motywacyjny, w którym zarówno wynagrodzenie, jak i pensum dydaktyczne zależą przede wszystkim od osiągnięć naukowych.

Oferty tj.: CV, LM, ksero dyplomu oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie  i przechowywanie danych osobowych prosimy kierować na adres:


Biuro Doradztwa Personalnego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
lub bdp@wsiz.rzeszow.pl
z dopiskiem „Młodzi naukowcy”


Treść klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Doradztwa Personalnego WSIiZ dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 1001, poz.926 z póz. zm.). Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie umów. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Zgoda upoważnia do przetwarzania danych w przyszłości od chwili jej podpisania do chwili złożenia oświadczenia woli odmiennej treści."