Studia we WSIiZ w Rzeszowie 

Studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać i realizować swoje pasje. Wybierz dobre i praktyczne studia w Rzeszowie.


  • Poznaj ofertę studiów I i II stopnia, studiów w języku angielskim, studiów podyplomowych oraz Seminarium Doktoranckiego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wybierz dobre studia w Rzeszowie
  • Czas studiów to nie tylko czas nauki. W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie studenci mają możliwość działania w organizacjach studenckich i kołach naukowych, rozwijając swoje pasje i zainteresowania.
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przyciąga ludzi z pasją. Zapraszamy do zaangażowania się w działalność licznych organizacji studenckich, które mają swoją siedzibę naszej Uczelni. Bardzo cenimy studentów aktywnych społecznie i naukowo.
  • Studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie mają na swoim koncie liczne sukcesy zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przykłada dużą wagę do sprawnej organizacji studiów.
  • WSIiZ stworzyła i wdrożyła w życie nowatorski system stypendialny, w ramach którego najzdolniejsi studenci otrzymują stypendia w wysokości czesnego, a nawet dwu- i trzykrotnie wyższe.