Rzeszowska Akademia Inspiracji 
Rzeszowska Akademia Inspiracji to innowacyjny projekt edukacyjny stworzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jego naczelna idea to pomoc dzieciom i młodzieży w rozwijaniu kompetencji, które pozwolą odkrywać pasje, radzić sobie z manipulacją społeczną, podejmować decyzje, logicznie i analitycznie, ale także oryginalnie i twórczo myśleć oraz działać w zespole. Warsztaty odbywają się w salach dydaktycznych i laboratoriach specjalistycznych WSIiZ.

Cechy wyróżniające RAI:
  • małe grupy warsztatowe
  • aktywne metody dydaktyczne
  • autorski programy 
  • nauka przez doświadczenie
  • 6 programów dla różnych grup wiekowych
Z naszych bogatych doświadczeń wynika, że nieprzeciętne umiejętności młodych ludzi nie znajdują szans na pełną realizację w tradycyjnym nauczaniu, a przeciążona programem szkoła musi realizować założenia, które nie zawsze dają możliwość kreatywnego poznawania świata. Proponowana oferta nauczania skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Autorskie programy przygotowali dla nas eksperci-praktycy, mający na swoim koncie sukcesy i ogromne doświadczenie, zarówno w swojej dziedzinie, jak i we współpracy z młodymi ludźmi.

Patronat nad RAI objął Prezydent Miasta Rzeszowa, Tadeusz Ferenc. Patronat medialny sprawują „Perspektywy” i „Polskie Radio Rzeszów. Technologiczny patronat nad przedsięwzięciem objęła rzeszowska firma „Ideo”, a patronat merytoryczny „Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji”. Udział dzieci w zajęciach finansowany jest z programu stypendialnego fundowanego przez Bank Zachodni WBK.

Informacje o programach, zapisach i trenerach na stronie: www.rai.edu.pl  


NIE UCZYMY, INSPIRUJEMY!


Fundator systemu stypendialnego:

Santander Universidades realizowany jest w Polsce przez Bank Zachodni WBK


 Patronat honorowy:


Patronat medialny:

Patronat technologiczny:

Ideo Sp. z o.o.