Egzaminy doktorskie 

Ważnym momentem, przybliżającym uczestnika Seminarium doktoranckiego do uzyskania tytułu doktora, jest złożenie przed Komisją doktorską egzaminów doktorskich.

Egzaminy odbywają się po wszczęciu przewodu doktorskiego, ale przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału i dopuszczeniem jej do publicznej obrony.


Jaki jest zakres egzaminów doktorskich?

  • Język nowożytny wybrany przez kandydata spośród języków określonych przez Radę Wydziału (konieczny w przypadku, gdy uczestnik Seminarium doktoranckiego nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej*).
  • Dyscyplina dodatkowa wybrana przez kandydata spośród dyscyplin określonych przez Radę Wydziału.
  • Dyscyplina podstawowa odpowiadająca tematyce rozprawy doktorskiej uczestnika Seminarium doktoranckiego, określona przez Radę Wydziału.