Kontakt 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Seminarium doktoranckim lub posiadające pytania z nim związane – zapraszamy do kontaktu.


Kierownik Seminarium Doktoranckiego
dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ

tel. (48) 691 992 688
mszewczyk@wsiz.rzeszow.pl


BIURO SEMINARIUM DOKTORANCKIEGO
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2 35-225 Rzeszów

tel. (17) 866 11 81
doktorat@wsiz.rzeszow.pl