Program seminarium 

Realizacja programu Seminarium doktoranckiego wykształci u kandydata umiejętność prowadzenia samodzielnych badań naukowych oraz współpracy naukowej w zespołach badawczych, umożliwi uczestnictwo w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą, dostarczy podstaw metodologicznych i merytorycznych do pisania publikacji naukowych, umożliwi w ramach programu kształcenia przygotowanie do zdania egzaminów doktorskich, a także umożliwi wszczęcie przewodu doktorskiego oraz przygotuje do opracowania i publicznej obrony rozprawy doktorskiej wieńczącej Seminarium doktoranckie.

Zajęcia Seminarium doktoranckiego odbywają się w jedną sobotę każdego miesiąca (za wyjątkiem lipca i sierpnia).


Ramowy plan zajęć Seminarium doktoranckiego:

09:25–13:35 – wykład modułowy*
13:35–14:35 – przerwa
14:35–16:10 – wykład kursowy**
16:20–17:55 – proseminarium/seminarium

*wykład modułowy - jednorazowy specjalistyczny wykład monograficzny
**wykład kursowy - wykład tematyczny kontynuowany przez wszystkie zjazdy w semestrze; między innymi przygotowujący do zdania egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej


Seminarium doktoranckie w trybie stacjonarnym trwa 6 semestrów.

Seminarium doktoranckie w trybie indywidualnego toku kształcenia trwa 2 semestry.