Przewody doktorskie 

Iwona Wojciechowska

Temat rozprawy doktorskiej: Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu komunikacją z otoczeniem przez szkoły wyższe w Polsce

Promotor: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ

Otwarcie przewodu doktorskiego: 19 stycznia 2018 roku


Barbara Kolbus
Temat rozprawy doktorskiej: Kreowanie wizerunku miasta w procesie komunikacji marketingowej na przykładzie miast Polski Wschodniej
[streszczenie]

Promotor: dr hab. Stanisław Ślusarczyk, prof. WSIiZ

Otwarcie przewodu doktorskiego: 18 listopada 2016 roku

Recenzenci:
dr hab. Agnieszka Hess [recenzja]
prof. nadzw. dr hab. Dariusz Tworzydło [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej: 26 października 2017 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 13.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o mediach: 27 października 2017 roku


Marian Miszczuk

Temat rozprawy doktorskiej: Rozgłośnia Harcerska 1957-1993
[streszczenie]

Promotor: dr hab. Krzysztof Gajdka, prof. WSIiZ

Otwarcie przewodu doktorskiego: 1 kwietnia 2016 roku

Recenzenci:
prof. dr hab. Janusz Adamowski [recenzja]
prof. nadzw. dr hab. Michał Kaczmarczyk [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej: 2 grudnia 2016 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 11.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o mediach: 16 grudnia 2016 roku

Zofia Sawicka
Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ nowych mediów na przemiany polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu na przykładzie Arabskiej Wiosny
[streszczenie]

Promotor: prof. dr hab. Janusz Adamowski

Otwarcie przewodu doktorskiego: 1 kwietnia 2016 roku

Recenzenci:
prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński [recenzja]
dr hab. Agnieszka Hess [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej: 1 grudnia 2016 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 11.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o mediach: 16 grudnia 2016 roku